yunesoo
1397/10/19
توجه توجه
تمام کرمانشاهی های عزیر
فرصت شغلی وارد شهرمون شده
وازتمام کسایی که کسی میشناسه کرمانشاهی بهشون اطلاع رسانی کنید باتشکر
۰۹۲۱۳۱۹۵۹۷۱
yunesoo
1397/10/18
توجه توجه
تمام کرمانشاهی های عزیر
فرصت شغلی وارد شهرمون شده
وازتمام کسایی که کسی میشناسه کرمانشاهی بهشون اطلاع رسانی کنید باتشکر
yunesoo
1397/10/17
توجه توجه
تمام کرمانشاهی های عزیر
فرصت شغلی وارد شهرمون شده
وازتمام کسایی که کسی میشناسه کرمانشاهی بهشون اطلاع رسانی کنید باتشکر
۰۹۲۱۳۱۹۵۹۷۱
yunesoo
1397/10/17
توجه توجه
تمام کرمانشاهی های عزیر
فرصت شغلی وارد شهرمون شده هرکسی دنبال کار میگرده بیاد سراغم تابهش بگم چیکارکنه
وازتمام کسایی که کسی میشناسه کرمانشاهی بهشون اطلاع رسانی کنید باتشکر
yunesoo
1397/10/16
یونس :
توجه توجه
تمام کرمانشاهی های عزیر
فرصت شغلی وارد شهرمون شده هرکسی دنبال کار میگرده بیاد سراغم تابهش بگم چیکارکنه
وازتمام کسایی که کسی میشناسه کرمانشاهی بهشون اطلاع رسانی کنید باتشکر