start1
1395/9/5
سلام انشا،الله که شبتون پر از ستاره باشه،این ویدیو درباره شهدا هست که ما بودنمان را مدیون انها هستیم وشهدا همه چیزشان را در راه خدا گذاشتندورفتندوحتااز زن وبچه شان هم گذشتند انها گذشتند ورفتندوما ماندیم وادامه راه انها...
به نسبت ماندن خیلی سخت تر از رفتن است واین راکسی نمی فهمد جز همسران، شهیدان...
start1
1395/9/5
باسلام انشا٬الله که تا این لحظه از روز ،روزخوبی راسپری کرده باشین وبه امید این که روز به روز محبت ما به پدر ومادرمان زیادترشود که اگر بخواهیم حساب کنیم می بینیم که پدر ومادر در راس کار قرار داشته اند ومانهالی بودیم که از روزنه وجود ان ها گرفتیم وتبدیل به غنچه شدیم حال باید قدر دان وسپاس گذار انها باشیم تا در روز های خزان بهار ان ها شویم...
start1
1395/9/5

باران گریه آمد:;:;:;'; و دل زنده شد~~حسین
آباد می کندΠ غم تو شوره زار را----
start1
1395/9/5

با سلام وخسته نباشید خدمت شما امیدوارم حالتون خوب باشه این ویدیو کلیپ به مناسبت هفته بسیج تقدیم می کنم به شما وهمه شهیدان راه خدا