smarya
1396/6/22
😍😍😍😍
smarya
1396/6/21
🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
صدای پای پاییز می آید ...
حواست هست که شهریور هم گذشت ..
و باید دل خوش کنیم به آمدن پاییز...

یک پاییز خوشرنگ یک پاییزی که مهر و آبان و آذرش تو را ،
به یاد هیچ خاطره ای نیاندازد ..

یک پاییز دوست داشتنی و پر از عشق ..
که شاید مال من و تو باشد ..
می مانیم به امید پاییزی که،،،
نه از فاصله ..نه درد ...نه جنگ ،،نه فقر ،،، فقط عشق، باشد .
پاییزی وقتی به آخرش رسید ،،
جوجه ای از جوجه هایش کم نشده باشد ..
به امید عشق ...
به امید شیرین ترین لحظه های زندگی اش ..