shayaaan
1396/6/12

همه چیز بستگی به حال و هوای دلت داره......
حال دلت که خوب باشد
آدمها همه شان دوست داشتنی اند ...
حال دلت که خوب باشد ... 
می شوی همبازی بچه ها؛ 
برای عزیزانت همیشه وقت داری
و یک دنیا مهربانی در چهره ات نهفته است؛
و چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشد...
shayaaan
1396/5/15
‌ برگردیم
به عصری که هنوز
واژه ها را
به خانه نیاورده بودیم
ما بجای سلام
نگاه می کردیم
به جای دوستت دارم
نگاه
به جای خداحافظی
نگاه...
shayaaan
1396/5/13
توبی هوارفتی
من اکسیژن
کم اوردم...
shayaaan
1396/5/9
"گاهی نمیدانی ،
از دست رفته ای یا از دست داده ای "
اما تلخ تر از ان این است...
از دل رفته باشی و روی دست مانده باشی ..

shayaaan
1396/2/4
خاطره ها هیچوقت پاک نمیشوند
شاید کم رنگ بشوند
اما پاک نمیشوند!
گوشه ای گم میشوند
گوشه ای از ذهنت را ميگيرند..
و ناگهان
یک روز، یکجا
وسط خنده های مستانه
تورا به فکر فرو می برند
خاطره ها هیچوقت پاک نمیشوند..
shayaaan
1396/1/9
بعضی آدمها
مثل چمن میمونن
نباید بگذاری خیلی بزرگ شن
اینجاست که
مجبوری قیچیشون کنی
چون دیگه هرز شدن...