شمیم عباسی
1395/11/18
لّ ِ دنيــــــا را همــــــ کهـ داشتــهـ باشـــي..

باز همـــــ دلــــــــت ميخواهد ،

بعضــــــــــي وقتهـــــــــــــا..

فقــــــــــــط بعضــيـ وقتهـــــــــــا..

اصـــــــــلا" براي ِ يک لحظـــــــــــه همـــــــ کهــ شده ،

همه ي دنيـــــــــــــــــاي ِ يک "نفـــــــــــر" باشيــــــــ
شمیم عباسی
1395/11/18
مال کسی باش که حتی اگر ؛

ساده ترین لباس تنت باشد ؛

تو را به همه دنیا نشان دهد ؛

و بگوید این همه ی دنیای من است.
شمیم عباسی
1395/11/2