saman ghiasi
1398/8/10
saman ghiasi
1397/4/9
saman ghiasi
1395/12/2
saman ghiasi
1395/11/30
چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی چیست؟ مقاومت کردن؛ و عشق چیست: اقتصادی فکر کردن... مجموع این دو تا می شود -استقامت مانند استقامت ملی؛.. و استقلال و پیروزی؛.. چیزهایی که با رنگ از هم جدا نمی شوند. این دو را باید در کل جستجو کرد و از خدا پرسید شاید هم ولی امر خدا و مسلمین؛ نشانه ی قرآن؛ رهبر مسلمانان؛ واقعیت آن را به ما بیاموزد.
metallurgydata
1395/11/7
سلام
به شبکه تبیان خوش امدید
saman ghiasi
1395/11/6
saman ghiasi
1395/11/1
saman ghiasi
1395/11/1
سلام من سم هستم و دوست دارم با شما دوست شم