samanbokani96
1395/8/25
دوستان بدی دیده اید حلال کنین من شبکه اجتماعی تیبان واسه همیشه خداحافظ
samanbokani96
1395/8/24
زیاد خوب نباش
samanbokani96
1395/8/24
کلامت
samanbokani96
1395/8/23
همین
samanbokani96
1395/8/19
متنی واقعا زیبا

"ﻣﺮﺩ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﻋﻘﻠﺶ" ﺑﻨﮕﺮ ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺛﺮﻭﺗﺶ" !!

"ﺯﻥ" ﺭﺍ ﺑﻪ‌ "ﻭﻓﺎﯾﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺟﻤﺎﻟﺶ" !!

"ﺩﻭﺳﺖ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﻣﺤﺒﺘﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﮐﻼﻣﺶ" !!

"ﻋﺎﺷﻖ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺻﺒﺮﺵ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ" !!

"ﻣﺎﻝ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺑﺮﮐﺘﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ" !!

"ﺧﺎﻧﻪ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ" !!

"ﺩﻝ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﭘﺎﮐﯿﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺻﺎﺣﺒﺶ" !!

"فرزند" را به "ایمانش" بنگر ؛ نه به "وفاداریش" !!

"پدر" و "مادر" را فقط ؛ بنگر !! هر چه بیشتر ؛ بهتر !!

samanbokani96
1395/8/18
کدوم
samanbokani96
1395/8/16
کدوم ماهی
samanbokani96
1395/8/16
پیدا کردن
samanbokani96
1395/8/12
عکس پروفایلم
samanbokani96
1395/8/12
..
samanbokani96
1395/8/9
دختر باید
samanbokani96
1395/8/4
پول داری
metallurgydata
1395/8/3
سلام
به شبکه تبیان خوش آمدید
samanbokani96
1395/8/2
خواستی دیگه نباشی آفرین …چه با اراده!
لعنت به دبستانی که تو از درسهاش،فقط تصمیم کبری رو آموختی…
.
.
.
دلم به بهانه ندیدنت گریست…
بگذار بگرید و بداند هر چه خواست همیشه نیست …
.
.
.
ای زمانه من از گردش تو سیر شدم/بس که آزرده و خسته و دلگیر شدم/ای مرگ چرا در آغوش نمیگیری مرا/با خیالت که جوانم به خدا پیر شدم…
.
.
.
چه زخم هایی بر دلم خورد تا یاد گرفتم که هیچ نوازشی بی درد نیست!
.
.
.
samanbokani96
1395/8/2
میخواهی بروی؟
بهانه میخواهی؟
بگذار من بهانه را دستت بدهم…
برو…
هرکس پرسید چرا؟
بگو…
لجوج بود…
همیشه سرسختانه عاشقم بود…
بگوفریادمیزد…
همه جا فریاد میزد که مرامیخواهد…
بگو دروغ میگفت…
میگفت هرگز ناراحتم نکرده ای…
بگو درگیر بود…
همیشه درگیر افسون نگاهم بود…
بگو بی احساس بود…
به همه ی فریادها،اخم هاوتوهین هایم
فقط لبخند میزد…
بگو او نخواست…
نخواست جزمن کسی در دلش خانه کند…
.
.
.
ببینمت…
گونه هایت خیس است…
باز با این رفیق ناباب…
نامش چه بود؟
هان!
باران…
باز با باران قدم زده ای؟
هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها…
همدم خوبی نیست برای دردها…
فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیستر میکند…
.
.
.
samanbokani96
1395/8/2
سلامتیـه آدمایـی که وقتـــی میـفهمن چقــدر دوسشــــون داری

بـــــــــازم “” آدم “” میـــمونن❤️

💔🚬
samanbokani96
1395/7/28
دختری به کوروش کبیر گفت:من عاشقت هستم.


کوروش گفت:لیاقت شما برادرم است که از من زیباتر است و پشت سرتان ایستاده

دخترک برگشت ولی کسی را ندید.

کوروش گفت:تو اگر عاشقم بودی هیچ وقت پشت سرت را نگاه نمیکردى😊
samanbokani96
1395/7/23
کدوم هوا رو بیشتر دوس داری؟
samanbokani96
1395/7/14

ســــیـگـــار ڪــشــیــدن مـــثـــہ
🍸🍷🍻🍸🍷🍻
عـــشــقـــہ یــــڪ طـــرفـــســـت
🍸🍷🍻🍸🍷🍻
هـــر چــے بـــیــشــتــر بــهــش وابــســتـــہ
🍸🍷🍻🍸🍷🍻
بــشــے بــیــشــتــر داغــونـــت مــیــڪـنـہ
🍸🍷🍻🍸🍷🍻
و ڪــم ڪــم از بـیــنــت مــے بــــره
فـــقــط فـــرقـــش ایـــنـــہ کــــہ :
🍸🍷🍻🍸🍷🍻
ســـیــگـــار ریــتــو داغـــون مــیــڪـــنـــہ
🍸🍷🍻🍸🍷🍻
عــشــقــہ یــڪ طــرفــہ قــلــبـــتـو
ســـیــگــــار درداتــو از
🍸🍷🍻🍸🍷🍻
یـــادت مـــے بــره عــشــقــہ یــڪ
طـــرفـــہ درد مـــیـــاره ...
🍸🍷🍻🍸🍷🍻

samanbokani96
1395/7/4
تنها