صالح احمدی
1396/11/15
فشارسنج بازویی امرن M2

تشخیص ضربان نامنظم قلب
دارای نشانگر پری فشار خون
قابلیت محاسبه میانگین فشار خون
مجهز به فن آوری Intellisense
ذخیره 21 نتیجه اندازه گیری شده در حافظه
وجود 14 حافظه تکمیل کننده این فشار سنج می باشد
دارای تاییدیه بالینی (برابر با دستور العملهای بین المللی و bhs)

دو سال گارانتی اصلی پایکار بنیان طب برای دیدن قیمت روی لینک زیر کلیک کنید : http://www.salamatpardis.ir/product/743/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%86-M2