خواننده سجاد اصغرنژاد
1395/9/25
*اهنگسازی وساخت اهنگ رایگان درجهت کمک ب دوستای(سراسرکشور) )(خصوصا معلولای جسمی حرکتی سرزمینم)ک علاقمند ب خوانندگی پاپ یا دکلمه گویی میباشید اما ب دلیل مشکل مالی قادر ب فعالیت نیستید.سفارش ساخت اهنگ رایگان دلخواهتان از طریق ایمیلم sajjad67asgharnezhad@gmail.com(اهنگتان پس ازساخت ب ایمیلتان ارسال میگردد تا درمنزل صدایتان را ضبط و مجدد برای میکس نهایی ب ایمیلم ارسال فرماییدتا صدایتان را ب یک تراک صوتی زیبا تبدیل نمایم.
خواننده سجاد اصغرنژاد
1395/9/14
نام اهنگ// بی کسی
خواننده// سجاداصغرنژاد
saite// asgharnezhad67sajjad.blogfa.com
email// sajjad67asgharnezhad@gmail.com
خواننده سجاد اصغرنژاد
1395/9/14
نام اهنگ/ برگرد
خواننده وتنظیم کننده//سجاداصغرنژاد
saite// asgharnezhad67sajjad.blogfa.com
email//sajjad67asgharnezhad@gmail.com
خواننده سجاد اصغرنژاد
1395/9/14
نام اهنگ/ چمدون
خواننده وتنظیم کننده//سجاداصغرنژاد
saite//asgharnezhad67sajjad.blogfa.com
email//sajjad67asgharnezhad@gmail.com
خواننده سجاد اصغرنژاد
1395/9/14
نام اهنگ؟تولدسیاه
خواننده وتنظیم کننده؟سجاداصغرنژاد
saite?asgharnezhad67sajjad.blogfa.com
email//sajjad67asgharnezhad@gmail.com
خواننده سجاد اصغرنژاد
1395/9/14
نام اهنگ؟تولدسیاه
خواننده وتنظیم کننده؟سجاداصغرنژاد
Saite?asgharnezhad67sajjad. blogfa. com
Email?sajjad67asgharnezhad@gmail. com
خواننده سجاد اصغرنژاد
1395/9/8
مداحی،پاپ،رپ،سنتی،دکلمه
تغییرکوک صدا(خش یانازک کردن صدا)ب همراه میکس فایل صوتی شما کاملا رایگان .ارسال بادرسبادرس ایمیلم sajjad67asgharnezhad@gmail. com)فایل صوتی شما پس از میکس ب ایمیلتان ارسال میشود).جهت مشاهده اهنگهام ب سایتم asgharnezhad67sajjad. blogfa. com سربزنید.
خواننده سجاد اصغرنژاد
1395/9/6
درجهت کمک رایگان ب شما خوانندگان مبتدیتغییرکوک صدا(خش یانازک کردن صدا)؛تنظیم ومیکس فابلهای صوتی شما(کاملا رایگان و غیرحضوری).ارسال فایل صوتی(پاپ/رپ/سنتی/مداحی/دکلمه و...)(درهرسنی /خانم یااقا)ب ایمیلم ب ادرسsajjad67asgharnezhad@gmail.com
(فایل صوتی شماپس از ویرایش ب ایمیلتان ارسال میگردد)
*جهت مشاهده اهنگهام ب سایتم ب ادرس asgharnezhad67sajjad.blogfa.comسربزنید.
خواننده سجاد اصغرنژاد
1395/9/6
جدیدترین اهنگهای احساسی بنام های(دردبی درمون/مشهور/چهل سال)با صدای خواننده وترانه سرای پاپ سجاداصغرنژاد.جهت مشاهده خوشحال میشم ب سایتم ب ادرس asgharnezhad67sajjad.blogfa.com سربزنید.
خواننده سجاد اصغرنژاد
1395/9/4
تنظیم/تغییرکوک ولحن صدا {رایگان وغیرحضوری}با ارسال فایل صوتی
(نحوه ارسال فایل صوتی و پرسش و پاسخ از طریق ایمیلم ب ادرس؟
sajjad67asgharnezhad@gmail.com

جهت مشاهده اهنگهام ب سایتم ب ادرس ?
asgharnezhad67sajjad.blogfa.com
خواننده سجاد اصغرنژاد
1395/9/3
نام اهنگ؟جهل سال
خواننده؟سجاداصغرنژاد
سایت رسمی خواننده وترانه سرا سجاداصغرنژاد؟
asgharnezhad67sajjad.blogfa.com
خواننده سجاد اصغرنژاد
1395/9/3
نام اهنگ؟مشهور
خواننده؟سجاداصغرنژاد
سایت رسمی خواننده وترانه سرا سجاداصغرنژاد؟
asgharnezhad67sajjad.blogfa.com
خواننده سجاد اصغرنژاد
1395/9/3