sahar2567
1395/6/20
عالی بود
nazaninzeighami
1395/6/20
⭐️زندگـے
امتحان دشواری است.
بسیاری از مردم مردود مـے‌شوند
چون سعی مـے کنند
از روی دست هم بنویسند،
غافل از این که
سوالات موجود در برگه‌ ی هر کسی فرق مـے‌کند
🌙شب خوش🌙