saeed2650
1395/8/6


📹 در شبکه‌های اجتماعی با احساسات دیگران بازی نکنیم؛ شاید خودمان هم بازیچه باشیم.!
saeed2650
1395/8/6

میان آرزوی تو و معجزه ی خداوند
دیواری است به نام اعتماد....

پس اگر دوست داری به آرزویت برسی، با تمام وجود به او توکل و اعتماد کن....