roooberooo
1397/4/22
داشتم با خود کلنجار میرفتم که
گاهی بعضی از ما آدمها دقیقا مثل روزهای تعطیل میمانیم،
احساساتمان تعطیل است!
وجدانمان تعطیل است!
عشقمان تعطیل است!
کلا باید روی ما یک تابلوی تعطیل میباشد لطفا بعدا تشریف بیاورید نصب شود تا کسی نزدیکمان نشود..
طفلکی ها گناه دارند خوب
به بهانه تفریح کردن و لذت بردن می آیند و عادت میکنند،
بعد که همه چیز تعطیل شد،
او میماند و یک عالمه احساسات روی هم تلنبار شده که نمیداند کجا باید خرجش کند!
المیرا بوشاسب
roooberooo
1397/4/22
خدایا ....
امشب کوله پشتی ما را
پر کن از آرزوهای زیبا و
دوست داشتنی ،
تا صبح فردا خنده رو
و از غم و اندوه جدا باشیم

roooberooo
1397/1/25
فرخنده پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی(ص) مبارک باد.
roooberooo
1397/1/25
کسی بیاید
ما را دعوت کند
به رفتن
به رفتن از تمامِ کسانی که
رفته اند و ما هنوز
درونِ آنها مانده ایم …
roooberooo
1397/1/24
درست است که خداوند
روزی رسان است
ولی دانه پرندگان را کنار لانه شان قرار نمی دهد
roooberooo
1397/1/24
⭐️
گاهی کودک باش؛
جدی بودن را فراموش کن
بزرگتر که می شوی زیباتر سخن می‌گویی ولی احساس و طراوتت
را از دست می دهی

کودک بودن کوچک بودن نیست
لذت بردن‌ است...
roooberooo
1397/1/16

فرمولِ زندگى من خيلى ساده است، صبح‌ها از خواب بيدار ميشوم و شب‌ها به تخت خواب بازميگردم...
در اين بين سعى ميكنم، بهترين باشم!
roooberooo
1396/12/28