rezabandelo
1395/12/20
دانی که شمع دم مرگ به پروانه چه گفت:
گفت:ای عاشق دیوانه فراموش شدی
ای امیدقلب های شکسته
وای امیدقلب های آتشین
توراازصمیم قلب دوست دارم
هرچندپرستیدن بت مایه ی کفراست
ماکافر عشقیم که بت پرستیم....
خدایاعاشقان راغم مده
rezabandelo
1395/12/18
بسلامتے

همہ ے ﺣــﺮﻓﺎیے ﮎ ﺗﺎﯾــﭗ ﺷُﺪ

ﻭﻟـے ﺳِـﻨﺪ ﻧَــﺸُــﺪُ ﭘـﺎﮎ ﺷﺪ ...

بسلامتے ﺣﺮﻓﺎیے ﮎ ﺗَـﻪِ ﺩﻟﻢ ﻣﻮﻧـﺪُ

ﺁﺧـﺮِﺷَﻢ یہ ﭘُﺴﺖ ﺷُـﺪُ

ﻻﯾﮏ ﺷﺪ !!
rezabandelo
1395/12/18
بہ عِــــشـــْــق
شَـــــڪ ڪردم...
اَز زَمانے ڪِہ...

عاشِـــــقانہ عـــِشق وَرزیدم
و ظالـــمانہ ظٌلم دیدم...

بہ عِــــشـــْــق
شَـــــڪ ڪردم...
وقتے ڪہ ...
بہ وٌسعَـــت صِداقَــــتم دٌروغ شِنیدَم...

بہ عِــــشـــْــق
شَـــــڪ ڪردم...
وقتے ڪہ ...
خاڪے شُدم امّا
آنـــها ڪہ خـــــاڪِ پایم بودند
برایـــــَم مَـــــغرور شُـــــدند...

‌♥عِــــشـــْــق مَمــــْـنوع♥
rezabandelo
1395/12/18
محڪـــوم شـــدم
بہ یڪ غــم پنهانے

آغوش تـــــو و
وسوسہ هاے آنے

این عشـــق عجـــب
قصہ ے تلخـــــے دارد

یکـــ لحظـــہ خوشـــے
و سالـــها ویرانـــــے ...
rezabandelo
1395/12/18
غَـــریبہ پاکتــــ سیگارو بہ طرفَــم گرفتـــ
پُرسیــــــــــــــــــد نمیکِشیــــــــــــــ!? خیلے‌ خَستہ گفتـــم:
خودم میکِشـمــــــ مغـــــزم نمے ‌کِشهــــ
rezabandelo
1395/12/18
مرا مي پرسیدند:

« تو که اهلِ سیگار نبودي، چرا سیگار میکشي؟ »

در جوابشان گفتمـ:

مگر او اهلِ رفتن بود که رفت؟
rezabandelo
1395/12/18
, سَلـامَتے خُودَم
ڪِھ میدونَم واسِھ ڪِسے
مُهِمـ نیستَمـ
وَلے بازَمـ میامـ مَجازی
rezabandelo
1395/12/16
بَعضـے وقتـا...

اینقَـد دلِت از یہ حَـرفـــ میشـکنہ💔

کہ حتّے ناے اِعتراضـم ندارے🚫

فقــــط نگــاه میکنـے✋

و بے صِـدامیشکنے⚡️
rezabandelo
1395/12/16
بَعضـے وقتـا...

اینقَـد دلِت از یہ حَـرفـــ میشـکنہ💔

کہ حتّے ناے اِعتراضـم ندارے🚫

فقــــط نگــاه میکنـے✋

و بے صِـدامیشکنے⚡️
rezabandelo
1395/12/16
بــہ ســــلامــتـــے

اون ڪــســــــے ڪــــہ

خـــودم انـــقــــدر بــــالا بــــردمش

ڪـــہ حــــالا دیـــگــــہ

دســت خودمــم بــهــش نــمـیــرســہ
rezabandelo
1395/12/16
یه شعله شکسته
یه شمع رو به بادم
خسته از این زمونه
فریاد گریه دارم
شده فضای سینه
سیه چو روزگارم
از همه دل بریدم
دل به کسی ندادم
عاشق شدم به چشمات
دادم دل و به رویات
رفتی و پا گذاشتی
به سادگی رو حرفات
با یاد تو همیشه
عمرم تموم نمیشه
با یاد تو همیشه
عمرم تموم نمیشه
تموم زندگیمو
به چشمای تو دادم
عمری به پات نشستم
دل به کسی ندادم
منتظرم که روزی
تو باشی در کنارم
عاشق شدم به چشمات
دادم دلو به رویات
رفتی و پا گذاشتی
به سادگی رو حرفات
با یاد تو همیشه
عمرم تموم نمیشه
با یاد تو همیشه
عمرم تموم نمیشه
تموم زندگیمو
به چشمای تو دادم
عمری به پات نشستم
دل به کسی ندادم
منتظرم که روزی
تو باشی در کنارم
عاشق شدم به چشمات
دادم دلو به رویات
رفتی و پا گذاشتی
به سادگی رو حرفات
با یاد تو همیشه
عمرم تموم نمیشه
rezabandelo
1395/12/13
هیشکی واسه خودت نمیخوادت فقط واسه فراموش کردن قبلیا میخوانت
rezabandelo
1395/12/11
گویندشیشه احساس ندارد
ولی
وقتی روی شیشه بخارگرفته نوشتم:

فراق
آرام آرام گریست.
rezabandelo
1395/12/11
این روزاعادت همه
رفتن ودل شکستنه
دردتموم عاشقا
پای کسی نشستنه
این روزامشق بچه ها
یه صفحه آشفتگیه
گردای روی آیینه
فقط غم زندگیه
این روزامشق بچه ها
فقط غم ندیدنه
مشکل بی ستاره ها
یه کم ستاره چیدنه
این روزاکارگلدونا
ازشبنمی ترشدنه
آروزی شقایقا
یه شب کبوترشدنه
ZAHRA
rezabandelo
1395/12/11
وقتی تورفتی دلم گرفت آخرفقط صدای مهربان توبودکه من راتو اوج می برد.وقتی تورفتی دلم گرفت آخرآغوش گرم توبودکه همیشه پذیرای وجودخسته ی من بود.وقتی تورفتی دلم گرفت آخرفقط باتو می شد عشق رایافت.آوای دلنشین کلام توبودکه شب هاجانم راآرام می کرد.وقتی تورفتی بهارم رفت زیراوجودتوحتی دردل زمستان بهار راتداعی می کرد.دل عاشقم رابه عزای رفتنت نشاندی وتنهاجای خالی تودرکنارم ماندویک دنیاخاطره.پس ازتوبودکه آخرین پیامت راخواندم و فهمیدم عشق واقعی یعنی چه؟؟؟چه گوهرگرانبهایی رابه من سپرده ای ومن چگونه ازحفظ آن برآیم؟؟؟چگونه آن طورباشم که توخواستی؟؟؟دراین هیاهوی ساختگی،آرامش درخلوتی است که باباده ی عشق توسرمست شوم وباکلمات آتشین توپله پله به عشق برسم...
ZAHRA
rezabandelo
1395/12/11
بعضي وقتها سڪوت ميكني

چون واقعا ...

حرفي واسه گفتن نداري...

ولي بيشتر وقتها

سڪوت واسه اينه ڪه

هيچ ڪلمه اي نميتونه

غمي رو ڪه تو وجودت داري

توصيف كنه...😔
rezabandelo
1395/12/11
بعضي وقتها سڪوت ميكني

چون واقعا ...

حرفي واسه گفتن نداري...

ولي بيشتر وقتها

سڪوت واسه اينه ڪه

هيچ ڪلمه اي نميتونه

غمي رو ڪه تو وجودت داري

توصيف كنه...😔
rezabandelo
1395/12/10
يادت باشد
"دوستت دارم"
نابترين جمله ی قلب توست❤️
مباد حرامش كنی
برای دلی
كه زبان نگاهت را نمی داند
ويران می شوی
تمام!
rezabandelo
1395/12/9
🌹 👫عشقولیا 👫 🌹 Pv 🚫
Link 🚫 😠
Dava 🚫 😠
Post... ☺️
: https://t.me/joinchat/AAAAAEECFbI9hsEIV1f4WQ
rezabandelo
1395/12/7
میگن عاشق کہ بِشے☝️
غُرورِتُــ هَم برایش میشکونے⚡️
ولے مَن میگم : نَـــــہ حاجّــے❌
اُونے کہ از خودِش واس کسے بگذره✔️
یہ روزےهَم از اون ‌واس یکے دیگہ میگذره✔️
ببین مَشتے غُرورِتُ حِفظ کُن✊