rainman1363
1398/1/12
▫️ هارون الرشید در کاخ بود و امام کاظم در زندان...
و شیعیانی که فقط برای اباعبدالله عزاداری میکردند...

..... چه سکانس آشنایی!

سالها
در سیاهچالها گذراندی و
مردم می گفتند
امام در غیبت است!
تا آنروز که روی پل
همه دیدند باشهادت
ظهور کرده ای🏴
rainman1363
1398/1/11
کسی کفشش را برای تعمیر نزد کفاش می برد. کفاش با نگاهی می گوید این کفش سه کوک می خواهد و هر کوک ده تومان و خرج کفش می شود سی تومان.
مشتری هم قبول می کند. پول را می دهد و می رود تا ساعتی دیگر برگردد و سوار کفش تعمیر شده بشود.
کفاش دست به کار می شود. کوک اول، کوک دوم و در نهایت کوک سوم و تمام ...
اما با یک نگاه عمیق در میابد اگر چه کار تمام است ولی یک کوک دیگر اگر بزند عمر کفش بیشتر می شود و کفش کفشتر خواهد شد.
از یک سو قرار مالی را گذاشته و نمی شود طلب اضافه کند و از سوی دیگر دو دل است که کوک چهارم را بزند یا نزد...

او میان نفع و اخلاق میان دل و قاعده توافق مانده است.
یک دوراهی ساده که هیچ کدام خلاف عقل نیست.
اگر کوک چهارم را نزند هیچ خلافی نکرده. اما اگر بزند به انسانیت تعظیم کرده است...

دنیا پر از فرصت کوک چهارم است . و من و تو کفاش های دو دل.....
rainman1363
1398/1/11
اغلب مردم
با چنان عجله و شتابي به سوي داشتن
يك "زندگي خوب" حركت ميكنند،
كه از كنار آن رد مي شوند!!!
rainman1363
1398/1/11
فرمولِ زندگى من خيلى ساده است
صبح ها از خواب بيدار ميشوم
و شب ها به تخت خواب بازميگردم
در اين بين سعى ميكنم، بهترين باشم.

rainman1363
1398/1/11
پاییز جایش را به زمستان داد
زمستان جایش را به بهار
برگ ها جایشان را به شکوفه ها دادند
در این میان
جای تو همچنان خالی ست...

rainman1363
1398/1/11
سه ﺑﯿﺖ ، ﺳﻪ ﻧﮕﺎﻩ ، ﺳﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ

ﻣﻮﺳﯽ ‏(ﻉ ) ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﮐﻮﻩ ﻃﻮﺭ:
ﺍَﺭَﻧﯽ ‏( ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻩ ‏)
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ : ﻟﻦ ﺗﺮﺍﻧﯽ ‏( ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﯾﺪ ‏)

ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ :
ﭼﻮ ﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﻩ ﺳﯿﻨﺎ ﺍﺭﻧﯽ ﻣﮕﻮ ﻭ ﺑﮕﺬﺭ
ﮐﻪ ﻧﯿﺮﺯﺩ ﺍﯾﻦ ﺗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻟﻦ ﺗﺮﺍﻧﯽ

ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ :
ﭼﻮ ﺭﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺳﯿﻨﺎ ﺍﺭﻧﯽ ﺑﮕﻮ ﻭ ﺑﮕﺬﺭ
ﺗﻮ ﺻﺪﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮ، ﻧﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻟﻦ ﺗﺮﺍﻧﯽ

ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ :
ﺍﺭﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ، ﭼﻪ ﺗﺮﯼ ﭼﻪ ﻟﻦ ﺗﺮﺍﻧﯽ

ﺳﻪ ﺑﯿﺖ، ﺳﻪ ﻧﮕﺎﻩ، ﺳﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﻣﺜﻞ ﺳﻌﺪﯼ ، ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ
ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻓﻆ ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ، ﻋﺎﺭﻓﺎﻧﻪ

rainman1363
1398/1/4
مثل درخت باش
که در تهاجم پاییز و زمستان
هرچقدر برگ هایش را از دست بدهد

باز روح زندگی را برای بهار نگه می‌دارد...
rainman1363
1398/1/1
هفته اول فروردین روز قدر دانی و عشق به آبجیه
باید به تمام خواهرات بگی که عاشقشونی چه خواهر خودت چه کسایی که برات مثل خواهرن!
تقدیم به خواهر های خوب دنیا

ﺧـــــﻮﺍﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺵ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻮﺍﻫﺮ💖
پس خواهر یعنی جواهر!
ﺧـــــﻮﺍﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ اگه ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ ﺭﻓﯿﻘﺘﻪ👭
ﺧـــــﻮﺍﻫﺮ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﻨﺎهگاه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺩﺍﺭﯼ👭
ﺧـــــﻮﺍﻫﺮ ﮐﻪ ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﮕﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﯼ👭
خواهر از پنج حرف تشکیل شده که هرکدوم دنیایی از معنا و معرفته
دنیای مهربانی و ایستادگیست خواهر معنی عشق وامید و زندگیست👭

خ =یعنی خوبترین تکیه گاه
و= یعنی وفادار
ا= یعنی آرامش دهنده روح وجان
ه= یعنی همدم وهمراه
ر= یعنی رنگ سخاوت ومهربانی
rainman1363
1397/12/29
▫️برای روز “پدر“ چیزی نخرید❗️

▫️پدر بهشتی را هم که داشت، زیر پای مادر گذاشت...
پدر روزت مبارک یعنی چه؟
باید گفت پدر امسالت را خسته نباشی؛

▪️قدیمی ترین کتیبه ی دنیا خط های پیشانی “پدرم“ بود
که با دستان لرزان خدا رویش نوشته شده بود
شرافت تنها چیزیست که به آن اعتقاد دارم

سلامتی همه باباهای شریف و زحمتکش
rainman1363
1397/12/28
متنی از نگاشته های ارسالی شما :

••• فقط یک لحظه تصوُر کنید که
چهارشنبه سوری مراسمی مذهبی بود
که هر سال به طور میانگین
بیش از 10کشته،
بیش از 500 نفر زخمی و قطع عضو،
صدها میلیون تومان خسارات
و این‌مقدار رُعب و وحشت
و راه بندان ایجاد می‌کرد.

حتما تا حالا
شاهد انواع و اقسام تحلیل‌های مذهب‌ستیز
به دلیل این مراسم بودیم.
که آتش بازی هم شد شادی؟!
چرا فکر آبرو و تصویر جهانی
از ایران و ایرانی،
توی رسانه های جهانی نیستین!

چرا پولشو به فقرا نمیدید؟!
حتما کمپین میزدند که
هر کی توی راه بندون چهارشنبه سوری
گیر کرده و از سر و صدای ترقه ها،
چرتش پریده، سلفی بگیره بفرسته!
شاید حتی آقای دبیرکلِ سازمان ملل هم
میانه‌ی چُرت‌زدن‌هایش
از این وضعیت ابراز نگرانی کرده بود
و این آئین نابخردانه را منشأ خشونت!
و ضد حقوق بشر هم معرفی میکرد..

اما واکنش‌ها
نسبت به این مراسمِ سنتی چیست؟

میگویند سنتی صحیح است!
که باید به روش صحیح اجرا شود
و اجرای آن به روش کنونی
هیج ربطی به بنیان‌گذاران آن ندارد.
این نوع تحلیل،
حتماً روش صحیحی است
اما چرا پای باقی امور
و اداب و‌مراسمات مذهبی که می‌رسد،
شمشیر را از رو بسته
و بابت یک مساله‌ی جزئی
تمام یک کلیت اصیل و دیرین دینی زیر سوال می‌رود؟پاسخ ساده است:
اطوارهای روشنفکری میگوید
به هر چه رنگ دینی دارد،
(که اتفاقا اغلب انها عقلانی و مفید هم هست)
با شدت هر چه تمام حمله کن
و هر چه که رنگ غیردینی دارد،
حتی اگر خرافی و مضر
یا الوده به روشهای غلط،
از آن دفاع و آن را ترویج کن...

بلی فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
بل ران علی قلوبهم
فاصبر علی مایقولون و سبح بحمد ربک
قل یا ایها الکافرون لااعبد ماتعبدون ...
لکم دینکم و لی دین ...
rainman1363
1397/12/26
🔴 ما مسلمان هستیم ..

‼️ما را بوداییان در برمه..
‼️مسیحیان در اروپا ..
‼️هندوها در کشمیر ..
‼️یهودیان در فلسطین ..
‼️بوکوحرام در آفریقا ‌...
‼️نژادپرستان در نیوزیلند..
‼️ ها و های در ایران

❌و آمریکایی ها و سازمانهای تروریستی و داعشی ها و تکفیری های ساخته آمریکا در همه جای زمین میکشند..

اما باز هم ما تروریست هستیم .. !!
rainman1363
1397/12/17
تفاوت ۲دیدگاه جالبه

برخلاف روز زن در ایران[تولد حضرت زهرا(س)] در خبری از تجلیل و ستایش نیست خبری از گل، شیرینی، هدیه و جشن نیست. کسی در این روز از زن‌ها بخاطر بودنشان تشکر نمیکنه

بلکه زن‌ها بیرون میان، شعار میدن و از دیگران می‌خوان برای اونا ارزش قائل باشن

rainman1363
1397/12/16
چــه فرقــی بین مــــادر و پــــدر وجود دارد ؟
بسیار مــرا به تعجب آورد 🤔

فــرق بین مــادر و پــدر

کسی که از زمانی که چشــم باز می کنی تو را دوست دارد مــــادر است
وکسی که دوستت دارد بدون اینکه ظاهر کند پــــدر است « به او جفا میکنی »
مــــادر تو را به جهان تقدیم میکند
پــــدر تلاش میکند که جهان را به تو تقدیم کند « به سختی می افتد
مــــادر به تو زندگی میدهد
پــــدر به تو می آموزد چگونه این زندگی را احیا کنی « به تلاش وادار میکند

مــــادر تو را 9 ماه در رحم خود نگه میدارد
پــــدر باقی عمر تو را حمل میکند « ومتوجه نیستی »
مادر به وقت تولدت فریاد میکشد صدایش را نمیشنوی
و.پــــدر بعد از آن فریاد میکشد « از او گله میکنی »
مــــادر گریه میکند وقتی بیمار میشوی
پــــدر بیمار میشود وقتی گریه میکنی « در خفا »

مــــادر مطمئن میشود که گرسنه نیستی
پــــدر به تو یاد میدهد که گرسنه نمانی « درک نمیکنی »
مــــادر تو را روی سینه اش نگه میدارد
پــــدر تو را به دوش میکشد « اورا نمی بینی »
مــــادر چشمه محبت است
و پــــدر چاه حکمت « و میترسی از عمق چاه »
مــــادر مسئولیت از دوش تو بر میدارد
پــــدر مسئولیت را در وجود تو میکارد « تو را به سختی می اندازد »
مــــادر تو را از سقوط نگه میدارد
پــــدر می آموزد بعد از سقوط بلند شوی
مادر یاد میدهد چگونه روی پای خود راه بروی
پدر یاد میدهد چگونه در راه های زندگی حرکت کنی

مــــادر کمال و زیبایی را منعکس میکند
پــــدر واقعییت هاو تلاشها را منعکس میکند

مهــر مــادری را هنگام ولادت حس میکنی
مهــر پــدری را وقتی پــــدر شدی حس خواهی کرد

بنابرایــن مــــادر با چیــزی مقایســه نمیشود
و پــــدر تکــرار نخواهــد شــد

🌹پیشاپیش روز پدر مبارک 🌹
‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌
rainman1363
1397/12/15
آماده شده داره میره جشنواره فجر😈😏
rainman1363
1397/12/10
💚 وَاجعَل قَلبی بِحُبِّکَ مُتَیِّماً ...

و مرا سرگشته و دیوانه‌ی و محبت خود قرار ده ...

💚
rainman1363
1397/12/9
🔴 اسفند....

بچه‌ها با خيالِ کفش و لباسِ نو، چشمانشان را می‌بندند...
زن‌ها با فکرِ عوض کردنِ فرش و رنگِ مبلِ جديدشان...
مردها با محاسبه‌ی هزينه‌های شبِ عيد و کارهایِ نيمه‌تمامشان!
اما فروردين که از نيمه بگذرد، طرحِ فرش و رنگ مبل از مُد می‌افتد و کفش و لباسِ نو از چشم، هزينه‌ها و کارهای نيمه‌تمام هم احتمالا تمام میشود! ماهی‌ها می‌ميرند و سبزه‌ها پلاسيده می‌شوند... روی ديوارها و شيشه‌ها باز گرد و خاک می‌نشيند و هفت‌سين‌ها کم‌کم جمع می‌شود...
اينها رو گفتم که بدانيد
اگر هفت‌سينتان يک سين هم کم داشته باشد، ايرادی ندارد
اگر لباستان فلان مارک و مبلتان فلان طرح هم نباشد، آسمان به زمين نمی‌آيد...
خارج کنيد خودتان را از دورِ اين رقابتِ چشم و هم‌چشمی‌ها. شادی‌هايتان را به اين ماديات بی‌دوام گره نزنيد. احساسِ خوشبختی داشتن با ماديات اصلا هنر نيست.
اگر ميانِ همين اندک‌داشته‌هايتان هم، با هم مهربان بوديد، برويد و ميانِ مردم خوشبختی‌تان را جار بزنيد. اگر تصميم گرفتيد امسال را بيشتر کنارِ هم باشيد و بيشتر لبخند بزنيد،خوشبختید.
لبخند بزنيد به ترکِ ديوارتان شايد شکوفه‌ای ميانش منتظرِ جوانه زدن باشد🌺🍃
rainman1363
1397/12/7
مادر است دیگر...
دلش برای فرزندش تنگ میشود...
rainman1363
1397/12/7
همه عمرتان را ؛
صرف این بدنی که قرار است
غذای کرم ها شود نکنید...!
صرف چیزی بکنید که فرشتگان می‌خواهند ببرند...

👤 دکتر الهی قمشه‌‌ای
rainman1363
1397/12/7
رضا عطاران چه قشنگ گفت:

اصولا زنها "خر" نمیشن "عاشق" میشن....
هر وقت درک و فهمت به جایی رسید که روی "احساس" زن ها اسم "خریت" نذاری ....
میتونی به خودت بگی "مرد"
وقتي خدا زن را مي آفريد در روز ششم تا دير وقت کار ميکرد.
فرشته اي اومد و پرسيد:چرا انقدر روي اين يکي وقت ميگذاري؟
خدا پاسخ داد:ميدوني چه خصوصياتي در نظر گرفتم تا درستش کنم؟
بايد بيش از٢٠٠ قسمت قابل حرکت داشته باشه,ازهمه جور غذا استفاده کنه,وقتي بيمار ميشه,خودش خودش رو معالجه کنه,١٨ساعت در روز بتونه کار کنه هم زمان سه تا بچه رو در آغوش بگيره .و با يه بوسه از زانوي زخمي تا قلب شکسته رو شفا بده!!!
خداوند گفت:چيزي نمونده موجودي که محبوب قلبم هست رو کامل کنم.
فرشته جلوتر اومد و زن رو لمس کرد:اين که خيلي لطيفه!
بله لطيفه,ولي خيلي قوي درستش کردم نميتوني تصور کني چه چيزهايي رو ميتونه تحمل کنه و بر چه مشکلاتي پيروز شه؟
فرشته گونه زن رو لمس کرد:خدا فکرکنم بار مسوليت زيادي بهش دادي! داره چکه ميکنه؟
خدا گفت:اين اشکه,اون با اشکهاش غمهاش,ترديدهاش,عشقش و تنهايي و رنج و غرورش رو بيان ميکنه.
فرشته رو به خدا گفت:تو فکر تمام چيزهاي خارق العاده رو براي ساختن "مادرها" کرده اي!!!
و خداوند گفت:"فقط يک چيزش خوب نيست,خودش فراموش ميکنه که چقدر با ارزشه"

تقدیم به همه ی خانومای گروه🌹🌹🌹

روزتون مبارک ❤️

rainman1363
1397/12/7
📝
من فکر میکنم خداوند قبل از خلقت زن‌ها
دست‌هایش را با بهار نارنج شسته
بعد تمام گل‌های بهشت را بوییده ؛
نشسته خوش آب‌و‌هوا ترین نقطه‌ی آسمان
و در حالی که دم‌نوش مهتاب‌وانجیر می‌نوشیده و به الزام وجود عشق
و وجود یک نگهبان تمام وقت برای آن ؛
و به سفیر زیبایی تمام بهشت در زمین
و نیاز تمام غنچه‌های روییده و نروئیده و آدم‌ها‌ی به دنیا آمده و نیامده به معجزه‌ای به‌نام مادر خواهر دختر ؛ فکر میکرده
طرح وجود "زن" به دلش افتاده
بعد در حالی که دست‌هایش بوی بهارنارنج میداده و نفسش بوی مهتاب‌و‌انجیر میداده زن را خلق کرده ؛
بعد با خودش گفته : این همان شعبه‌ی سیار بهشت است روی زمین .
همان نگهبانِ تمام وقتِ نازک اما سرسخت "عشق" ...
خدا دیگر خیالش راحت شد
نه دیگر مردی برای رفتن به سرکار خواب میماند
نه طفلی بی‌آغوش میماند
نه دلی از مهر دور میماند
نه کار عشق لحظه‌ای لنگ میماند
نه دنیا لحظه‌ای از زیبایی و معجزه وا می‌ماند...