patris
1396/6/13
از تهمت و بدگویی پشت سر این و آن منزجرم.صورتک به چهره زدن را می گذارم برای بالماسکه و کارناوال.نقاب پوشش همه روزه ی صورت من نیست.
patris
1396/6/9
فرانی پرسید:چی میخوای؟
گفتم:نمیدونم
گفت:تنها کاری که تو باید انجام بدی اینه که هر چی رو میخوایی باید آرزو کنی.و اگه به اندازه ی کافی آرزوی اون رو داشته باشی و بدونی چرا،...واقعا چرا...اون فراهم میشه.
patris
1396/6/8

مـا ملامــت گر عــــیب دگرانیـم همــه

در هـــم افتاده و از هــم نگــرانیم همـه

patris
1396/6/5
دست مزن! چشم، ببستم دو دست /راه مرو! چشم، دو پایم شکست

حرف مزن! قطع نمودم سخن /نطق مکن! چشم، ببستم دهن

هیچ نفهم! این سخن عنوان مکن /خواهش نا فهمی انسان مکن

لال شوم، کور شوم، کر شوم/  لیک محال است که من خر شوم
patris
1396/5/30
زمانی که ما راه میرویم یک پایمان را جلو میگذاریم و یک پا در عقب قرار میگیرد.آن پایی که جلو قرار میگیرد در واقع پایی است که به آینده داریم یعنی پایی که آینده را برای ما تعریف میکند.اما پایی عقبی ما در واقع اهرمی است که ما را نگه میدارد و آن همان سمپایی(پیشکسوت) و همان سنت و آگاهی است که از قبل داشتیم.اگر آن محکم نباشد نمیتوانیم پای جلویمان را هم درست برداریم.و در واقع این دوتا هستند که هم دیگر را پیش میبرند.
patris
1396/5/25

بشر سعادتمندی اش به این نیست که دانشش پیشرفت کند-دانش ابزار سعادت است-سعادت بشر به آسایش فکر است،به آسایش روح است،به زندگی بی دغدغه است،به زندگی همراه با امنیت اخلاقی و معنوی و مادی است،به احساس عدالت در جامعه است.این را غرب ندارد،روز به روز هم از او دارد دورتر می شود.

۱۳۸۶/۱۰/۱۲بیانات رهبری در اجتماع مردم یزد
patris
1396/5/23
ملتی که تاریخ گذشته اش را نمیخواند و نمیداند،همه چیز را خودش باید تجربه کند.آیا فرصت این کار را دارد؟آیا عمرش به این تجربه ها کفاف میدهد؟
"جامعه شناسی خودمانی"
"حسن نراقی"
patris
1396/5/21
داستان عامیانه ی درویشی که سگ کاسه ی روغنش را لیسیده بود و آن را نجس کرده بود را که می دانید. درویش مال باخته تنها به این دلخوش کرده بود که: ان شاءالله گربه بوده. در صورتی که خودش خوب می دانست واقعاً آن که کاسه اش را لیسیده و نجس کرده بود سگ بود نه گربه.

ما هم اکثر مسائلمان را خوب می دانیم ولی حتی خودمان را هم گول می زنیم، یعنی نه اینکه الزاماً قصد دروغ گویی داشته باشیم بلکه بر حسب عادت فکر می کنیم این جور راحت تر هستیم.
"جامعه شناسی خودمانی"
"حسن نراقی"
patris
1396/5/19
شکر خدا که من هیچ خدایی رو از هیچ کس به ارث نبرده ام.
من آزادم که خدای خود را آنطور که دلم میخواهد،مجسم و انتخاب کنم.
خدای من مهربان،بخشنده،دلسوز،چیز فهم و اتفاقا خیلی هم شوخ است.
"بابا لنگ دراز"
"جین وبستر"
patris
1396/5/19
قهوه خوشمزه است
خوشمزگی اش
به همان 
تلخ بودنش ست
وقتى میخوریم 
تلخی اش را تحویل نمیگیریم
اما
می گوییم چسبید
زندگی هم روزهای تلخش 
بد نیست
مث قهوه می ماند
تلخ است
اما
لذت بخش....
تلخی هایش را تحویل نگیر. 
بخند و بگو عجب طعمی!!!!!!!!!!!
patris
1396/5/18
همه میخواهند بشریت را عوض کنند
دریغا هیچ کس در این اندیشه نیست
که خود را عوض کند.
patris
1396/5/18
مارلون براندو وقتی ۴۲ ساله بود در طی سفری هوایی بر روی اقیانوس اطلس برای مدتی روبروی یک مهماندار هواپیما می نشیند. خانم مهمانداربرای مراقبت از یک مسافر که حالش به طور ناگهانی بد شده بود روبروی وی نشسته بود. تاثیری که جذبه این خانم بر مارلون براندو گذاشته بود چنان بود که او را وا داشت قبل از پایان سفر در نامه ایی زیبا، مهماندار را مخاطب قرار دهد. او به هنگام خروج از هواپیما این نامه را شخصا به مهماندار می دهد:
خانم عزیز
یک حالت غیرقابل توصیف در صورت شما است. حالتی دوست داشتنی که با تعریف معمولی از زیبایی فرق دارد. حالتی با وقار، لطیف و زنانه. به نظر می رسد دوران کودکی پر محبتی داشتید یا شاید هم موجودیت ژنتیک شما تصادفاَ هم خوب دستچین شده و هم از متانت و اصالت نصیب برده است. همه این خصوصیات را نمی توانستی خودت به دست آورده باشی.
بدون در نظر گرفتن برازندگی و ابهتی که در حرکات و حالت شما است توانستید جلوه خاص و متینی از خودتان بروز دهید که دلپذیر است.
ملاقات هر چند کوتاه شما برایم جالب بوده است و ضمن آرزوی خوشبختی امیدوارم فرصت دیگری برای تلاقی نگاه مان به وجود آید.

آرزوی بهترین ها

مارلون براندو
patris
1396/5/17
دو چیز انسان را نابود میکند:
۱.مشغول بودن به گذشته
۲.مشغول شدن به دیگران
هر کس در گذشته بماند آینده را از دست میدهد.
و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد آسایش و راحتی خود را از دست میدهد.
patris
1396/5/16
((قهوه درس اخلاق))

ﺯنی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻭ ﺿﻤﻨﺎ
ﻭﺍﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺩﺏ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭﯼ ﺑﺨﺮﺝ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ
ﻧﺤﻮﻩ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﯼ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺍﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ:

ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ = ﭘﻨﺞ ﺩﻻﺭ
ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﻟﻄﻔﺎ = ٤ ﺩﻻﺭﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﻨﺖ
ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻴﺮ ، ﻳﻚ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﻟﻄﻔﺎ = 4 ﺩﻻﺭ
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ، ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ ﻟﻄﻔﻦ = 3/5 ﺩﻻﺭ
ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻣﻮﺩﺏﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﭘﻮﻝ ﮐﻤﺘﺮﯼ بدهند.
patris
1396/5/15
سنوبال گفت:روبان به منزله ی پوشاک است که علامت و نشانه ی انسانی است.حیوانات بایستی برهنه باشند.
باکسر با شنیدن این بیان کلاه حصیریش را که "در تابستان گوشهایش را از مگس حفظ میکرد" در آورد و با سایر چیزها در آتش انداخت.
patris
1396/5/14
هر کسی نتایج رفتار خود را چه خوب یا چه بد خواهد دید.ولی در مورد زندگی باید همواره بین خوب و خوب تر انتخاب صورت بگیرد نه خوب و بد...