ofogh_1396
1397/9/9
💠 صدا و سیمان!

📺 سکانس اول:

🔶 شبکه یک / دستپخت:

کارشناس برنامه به یکی از بانوان شرکت کننده می گوید:

غذایی که درست کرده ای لایق سطل آشغال است!

مجری برنامه به حمایت از کارشناس می گوید:

وقتی بلد نیستید ، نپزید!

📺 سکانس دوم:

🔶 شبکه شما / من و شما:

مجری برنامه به میهمان برنامه (مسعود فراستی) می گوید:

چرا فکر میکنی حرفهایت به سینما کمک می کند؟ خوب بلدی بسته بندی کنی! فلانی گفت فراستی از زنها چه می فهمد! فلانی دفاع کرد و گفت اتفاقا فراستی چون دو زن داشته زن ها را خوب می شناسد و ... .

🖥 این ها دقایقی کوتاه از صدها ساعت آنتن زنده و مرده سیمای ایران بود. این سخنان ، زرورق حرفه ای گری دارد و به ظاهر مرزهای شریعت را هم پاس می دارد! ولی بوی تعفنش ، رهگذران تلویزیون را هم می آزارد چه رسد به مشتریانش.

واقعیت این است که لیبرال ها با چهره ای شیک و خندان ، روی تبرپوشان فاشیست را سپید کرده اند!

اصالت تن و دامن ، آنقدر در کیش لیبرال ها مقدس است که به پای قدمش هر حرمت و شخصیتی را سر می برند.

اگر بانوی محترمی چند گرم ادویه را پس و پیش انداخته و یونیفرم خوراک را درهم آمیخته ، سزاوار شلاق مرگبار تحقیر است. مگر نه این است که انسان ، نقشی جز لذت آفرینی ندارد؟ پس هر کس آداب و قواعد دربار لذت پرستان نداند ، همان به که نماند!

انسان لیبرال ، چیزی فرا و ورای شکم و زیر شکم نیست. و زندگی اش توجیهی جز خدمت به این دو ندارد. تبرپوشان لیبرال ، دربان و پرده دار حریم این معبود اند. به کم ارادتان و کم کاران ، رحم نمی کنند!

وقتی فراستی ها سینمای مبتذل و تن واره را به نقد می گیرند با تازیانه فراغت خواهی و بی ملاحظه سن و جایگاه میهمان و ... نواخته می شوند.

لیبرال ها عادت به بستن دارند؛ علاقه به سیمان دارند؛ معبود ناپرستانشان را زخمی و حذف می کنند. اما صدا و سیما ، نباید صدا و سیمای این قهرمانان سیمان باشد. نباید پادگان سیمان پاش ها باشد.

نقد صدا و سیما ، نه از آن روست که وضعی بدتر از دولت و مجلس دارد. بل از آن جهت است که هنوز از جانب جام جم ، بارقه های کم جانی از امید به جان می رسد.

این است که می گوییم و می خواهیم؛ سیما را سیمان نکنید!

https://eitaa.com/Aminikhaah
ofogh_1396
1397/9/5
📎 سیره شهدا

👋مخالفت سردارشهيد احمد کاظمی با زدن موشک به منافقین...