میلاد جعفری
1396/11/28
تعویض کردن BrainyQuote من نویسندگان موضوعات تصاویر نقل قول روز نقل قول ازدواج       ازدواج موفق نیاز به افتادن در عشق چندین بار، همیشه با یک فرد. مینیون مک لافلین عشق  ،  سقوط  ،  همیشه       این کمبود عشق نیست، بلکه فقدان دوستی است که ازدواج های ناخوشایند را به وجود می آورد. فردریش نیچه عشق  ،  ناراضی  ،  ازدواج       اجازه دهید همسر شوهر را خوشحال کند که به خانه برود و اجازه دهید او را متقاعد کند که او را ترک کند. مارتین لوتر با عرض پوزش  ،  او  ،  نگاه کنید به       مبارک مردی است که یک دوست واقعی پیدا می کند و بسیار شادتر او کسی است که دوست واقعی را در همسرش پیدا می کند. فرانتس شوبرت شادتر  ،  او  ،  می یابد     راز یک ازدواج شاد، پیدا کردن شخص مناسب است.  شما می دانید که آنها درست هستند اگر دوست دارید همیشه با آنها باشید. جولیا کودک عشق  ،  سالگرد  ،  مبارک     زنجیرها با هم ازدواج ندارند.  این موضوعات، صدها رشته کوچک است که در طول سال ها مردم را به هم متصل می کند. سیمون Signoret سالگرد  ،  از طریق  ،  کدام     موفقیت من درخشان ترین توانایی من بود که بتوانم همسرم را متقاعد کنم ازدواج کنم. وینستون چرچیل دستاورد  ،  درخشان  ،  بیشتر       هیچ ارتباط دوستانه، دوستانه و جذاب، کمونیسم و ​​یا شرکتی نسبت به یک ازدواج خوب وجود ندارد. مارتین لوتر سالگرد  ،  دوست داشتنی  ،  بیشتر     نه مرد و نه زن بدون کامل و کامل نیستند.  بنابراین، هیچ ازدواج یا خانواده، هیچ بخش و یا سهام به احتمال زیاد به حداکثر رسیدن به توانایی کامل خود نخواهد رسید تا شوهران و همسران، مادران و پدران، مردان و زنان با یکدیگر متحد شوند، احترام و متکی بر قوت های یکدیگر. شری L. دود زن  ،  دیگر  ،  پدران     یک شوهر خوب یک همسر خوب را می سازد. جان فلورویو همسر  ،  همسر  خوب  ،  باعث می شود       عمل واقعی ازدواج در قلب اتفاق می افتد، نه در سالن رقص، کلیسا و کنیسه.  این یک انتخاب است که شما را نه تنها در روز عروسی خود، بلکه بارها و بارها - و این انتخاب در شیوه رفتار با شوهر یا همسرتان منعکس می شود. باربارا آنگلیس عروسی  ،  درمان  ،  بیش از     10  نقل قول  ازدواج لیست را مشاهده کنید یک ازدواج خوب بین یک زن کور و یک شوهر ناشنوا خواهد بود. میشل د مونتین کور  ،  آیا  ،  ازدواج خوب       باید در ازدواج به عنوان جاودانگی روح اعتقاد داشته باشیم. هانور د بالزاک سالگرد  ،  جاودانگی       وقتی یک مرد یک ماشین را برای همسرش باز می کند، یا یک ماشین جدید یا یک زن جدید است. شاهزاده فیلیپس درب  ،  جدید  ،  یا هر دو       ازدواج اسم نیست؛  این یک فعل است  چیزی نیست که شما بدست آورید.  این چیزی است که شما انجام می دهید.  این همان شیوه ای است که هر روز شریک زندگی خود را دوست دارید. باربارا آنگلیس عشق  ،  هر روز  ،  فعل     من معتقدم که خدا در زندگی من را با یک خانواده شگفت انگیز، شغلی موفقیت آمیز و ازدواج دوست داشتنی به من برکت داد و برای این برکت از آن سپاسگزارم. بانی تایلر سپاسگزارم  ،  شغلی  ،  باقی مانده     برخی از راز ازدواج طولانی ما را بخواهید.  ما دو بار در هفته به رستوران می رویم.  کمی شمع روشن، شام، موسیقی نرم و رقص.  او سه شنبه ها می رود، من جمعه می روم. هنی یانگمن سالگرد  ،  رقص  ،  برخی     ازدواج یک عمل اراده است که نشان دهنده و شامل یک هدیه متقابل است، که همسران خود را متحد می کند و آنها را به روحهای احتمالی خود متصل می کند، که با آنها یک خانواده واحد - کلیسای خانگی تشکیل می دهند. پاپ جان پل دوم سالگرد  ،  هدیه  ،  کدام     من فکر می کنم روابط سالم و طولانی مهم تر از ایده ازدواج است.  در ریشه هر ازدواج موفق، یک مشارکت قوی است. کارسون دالی سالگرد  ،  قوی  ،  فکر کنید     به هر حال، ازدواج کن.  اگر همسر خوبی داشته باشید، خوشحال خواهید شد  اگر یک بد بدست آورید، به یک فیلسوف تبدیل خواهید شد. سقراط بد  ،  معنی  ،  فیلسوف     ازدواج خوشحال یک گفتگوی طولانی است که همیشه هم خیلی کوتاه است. آندره مورویز همیشه  ،  که  ،  بیش از حد       ازدواج در مورد سن نیست  این در مورد پیدا کردن فرد مناسب است. سوفیا بوش شخص راست  ،  شخص  ،  درباره       ممکن است این ازدواج پر از خنده باشد، ما هر روز در بهشت ​​است. رومی بهشت  ،  هر روز  ،  ماه مه       یک کلمه تشویق از یک معلم به یک کودک می تواند یک زندگی را تغییر دهد.  یک کلمه تشویق از یک همسر می تواند ازدواج را نجات دهد.  یک کلمه تشویق از یک رهبر می تواند یک فرد را به دستیابی به توانایی هایش القا کند. جان C. ماکسول تغییر  ،  رهبر  ،  رسیدن     ازدواج برای کسانی است که می ترسند در شب به تنهایی بخوابند. خیابان جهرم خواب  ،  تنها  ،  ترساندن       من اعتقاد دارم که ازدواج بین یک مرد و یک زن است.  من به نفع ازدواج همجنسگرا نیستم  اما وقتی شروع به بازی کردن با قانون اساسی می کنید، فقط برای ممنوع کردن کسی که به شخص دیگری احتیاج دارد، فقط به نظر من این چیزی نیست که آمریکا در مورد آن باشد.  معمولا، قانون اساسی ما آزادی ها را گسترش می دهد، آنها آنها را نمی قراردادند. باراک اوباما زن  ،  ممنوع  ،  یکی دیگر     از نظر من ازدواج، می دانید، عشق ورزیدن به شوهر من، بهترین چیز بود که تا به حال برای من اتفاق افتاده است. کارولین کندی عشق  ،  سالگرد  ،  سقوط     کارشناسان عاشقانه برای یک ازدواج شاد می گویند که باید بیش از یک عشق پرشور باشد.  برای یک اتحادیه پایدار، آنها اصرار می کنند، باید یک دوست واقعی برای یکدیگر داشته باشند.  کدام، در کتاب من تعریف خوب برای دوستی است. مرلین مونرو عشق  ،  سالگرد  ،  عاشقانه     بسیاری از مردم در برنامه ریزی عروسی بیشتر وقت خود را صرف برنامه ریزی ازدواج می کنند. زیگ زیگلار برنامه ریزی  ،  عروسی  ،  بیشتر       Getting married, for me, was the best thing I ever did. I was suddenly beset with an immense sense of release, that we have something more important than our separate selves, and that is the marriage. There's immense happiness that can come from working towards that. Nick Cave Wedding ,  Release ,  Separate     Marriage is neither heaven nor hell, it is simply purgatory. Abraham Lincoln Purgatory ,  Nor ,  Neither       Love is not weakness. It is strong. Only the sacrament of marriage can contain it. Boris Pasternak Love ,  Anniversary ,  Weakness     After about 20 years of marriage, I'm finally starting to scratch the surface of what women want. And I think the answer lies somewhere between conversation and chocolate. Mel Gibson Anniversary ,  Think ,  I Think     Marriage is an alliance entered into by a man who can't sleep with the window shut, and a woman who can't sleep with the window open. George Bernard Shaw Anniversary ,  Sleep ,  Shut     An ideal wife is any woman who has an ideal husband. Booth Tarkington Wife ,  Woman ,  Ideal       May these vows and this marriage be blessed. Rumi Blessed ,  May ,  Vows       Gay marriage - it's not about two people being gay: it's about two people who love each other and who have decided to commit to each other for the exact same reasons any other couple would get married. Luke Macfarlane Love ,  Other ,  Couple     A wedding is a funeral where you smell your own flowers. Eddie Cantor Flowers ,  Funeral ,  Own       I love being married. It's so great to find that one special person you want to annoy for the rest of your life. Rita Rudner Love ,  Special Person ,  Annoy     The secret of a happy marriage remains a secret. Henny Youngman Happy ,  Happy Marriage       Don't marry the person you think you can live with; marry only the individual you think you can't live without. James Dobson Individual ,  Think ,  Person     It's so important to keep a marriage alive with small treats and doing little things for each other. Just remembering to say nice things and to have listening time is vital. That ghastly phrase 'quality time' means taking three minutes to sit down and be still with someone rather than yelling over your shoulder as you rush out. Joanna Lumley Doing ,  Small ,  Other     Riding a bicycle is the summit of human endeavour - an almost neutral environmental effect coupled with the ability to travel substantial distances without disturbing anybody. The bike is the perfect marriage of technology and human energy. Jeremy Corbyn Environmental ,  Distances     When marrying, ask yourself this question: Do you believe that you will be able to converse well with this person into your old age? Everything else in marriage is transitory. Friedrich Nietzsche Question ,  Will ,  Old     The sad truth is that the civil rights movement cannot be reborn until we identify the causes of black suffering, some of them self-inflicted. Why can't black leaders organize rallies around responsible sexuality, birth within marriage, parents reading to their children and students staying in school and doing homework? Henry Louis Gates Doing ,  Sexuality ,  Some     Friendship is the marriage of the soul, and this marriage is liable to divorce. Voltaire Friendship ,  Soul ,  Liable       My wife is my soul mate. I can't imagine being without her. Matt Damon Imagine ,  Her ,  Soul Mate     Marriage is an adventure, like going to war. Gilbert K. Chesterton Adventure ,  Like ,  Going       The secret to a happy marriage is if you can be at peace with someone within four walls, if you are content because the one you love is near to you, either upstairs or downstairs, or in the same room, and you feel that warmth that you don't find very often, then that is what love is all about. Bruce Forsyth Love ,  Happy ,  Very     Marriage is the most natural state of man, and... the state in which you will find solid happiness. Benjamin Franklin Anniversary ,  Which ,  Most     هنگامی که افراد ازدواج می کنند، زیرا فکر می کنند که عشق عاشقانه ای است، خیلی زود جدا خواهد شد، زیرا تمام امور عاشقانه ناامید کننده است.  اما ازدواج، شناخت هویت معنوی است. جوزف کمپبل عشق  ،  فکر می کنم  ،  خیلی     در نهایت، من اعتقاد دارم که تنها راز یک ازدواج شاد، انتخاب یک فرد مناسب است.  زندگی مجموعه ای از گزینه ها است، درست است؟ میشل پفیفر مبارک  ،  باور  ،  شخص راست         بارگذاری...