noraha
1396/12/2
یکی از بزرگترین گناهان در زندگی این است که فکر کنید ضعیف هستید! کسی که این تفکر باورش شود، دیگر هیچ مقاومتی در زندگی نخواهد داشت در حالی که انسان برترین و قدرتمندترین آفریده‌ی خداوند است!
noraha
1396/11/27
سلام