nd1019
1396/8/11
همه دوستام رفتن کربلا بازم من جاموندم
nd1019
1396/8/11
همه دوستام رفتن کربلا بازم من جاموندم
nd1019
1396/8/9
🔻👈فیلم منتشر نشده از شهید محسن حججی‌در پیاده روی اربعین سال گذشته
nd1019
1396/8/6
🔵 من هم هفتم آبان خواهم آمد،، امّا!

🔹قبل از آن بدانم هفتم آبان از کجا آمده و سندش کجاست؟

🔹قبل از آن بدانم چرا به قرآن استناد می کنند که کورش ذوالقرنین است امّا قرآن را قبول ندارند؟

🔹قبل از آن بدانم چرا در اشعار ابوالقاسم فردوسی که اینهمه افسانه و اسطوره های ایرانی آمده، نامی از کوروش نیست؟

🔹قبل از آن بدانم چرا هیچ سند تاریخی مقبره کوروش در پاسارگاد را ثبت نکرده و اگر مطلبی هم هست، سندی ندارد؟

🔹قبل از آن بدانم چرا دین کوروش ٢٥٠٠ ساله را قبول دارند اما اسلام ١٤٠٠ ساله را دینی کهنه فرض می کنند؟

🔹قبل از آن بدانم چرا می گویند کوروش افراد را در امور دینی آزاد گذاشته بود اما «فلاویوس ژوزفوس» مورخ بزرگ رومی می نویسد: نه تنها در امور دینی آزاد نبودند بلکه باید طبق دستور کوروش مناسک دینی انجام دهند و حتی در دعا کردن هم آزاد نبوده و اگر طبق میل کوروش دعا نمی کردند باید اعدام می شدند و اموالشان به نفع کوروش مصادره می شد؟

🔹قبل از آن بدانم چرا زنانی که به پاسارگاد می روند کشف حجاب می کنند اما تمام مجسمه های زنان حکاکی شده در تخت جمشید و یا دیگر آثار باستانی حجاب دارند؟

🔹قبل از آن بدانم که چرا کوروش را ضد برده داری می دانند اما بخشی از کتاب «ماتیکان هزار داتستان» که در عصر ساسانیان به نگارش درآمده و احکام شرعی زرتشتیان در آن ذکر شده، به احکام بردگی اختصاص دارد؟!

🔹قبل از آن بدانم، چرا پیروان کوروش دم از انسانیت می زنند اما بدترین توهین ها و فحش ها را روانه دیندارها می کنند؟

🔹قبل از آن بدانم، چرا هر چه ضد نظام و انقلاب و دین سراغ داریم دم از کوروش می زنند؟

🔹قبل از آن بدانم، چرا غیر از کتیبه کوروش سخنی از او به جا نمانده امّا به وفور سخن کوروش به چشم می خورد و وقتی بررسی می کنیم این سخنان یا از سعدی شیراز است یا ائمه شیعه؟!

🔹قبل از آن بدانم، چرا آمریکایی گاو چران و وحشی ،انگلیسی روباه صفت و خونخوار نگران کوروش ما شده اند و جوانان ما را با شبکه های ماهواره ای تهییج به کوروش مسلکی می کنند؟!

🔹من ایرانیم، با کشوری ٢٥٠٠ ساله!متمدن ترین قوم جهان!

🔹امّا احمق نیستم! این« قبل از آن بدانم ها» را هیچ کس جواب نداده و من جوابش را ندانم نمی توانم چشمم را ببندم و افساری در گردن انداخته و به دست یک مشت بی تمدن و یانکی های بی بته بدهم و هر طرف که کشیدند بروم!!

🔹من ایرانیم! با تمدنی ٢٥٠٠ ساله! اما افتخارم شهید حججی هاست که زندگیش را در جوانی داد تا کوروش پرستان در امنیتش ناموسشان را حفظ کنند و به دینش و اعتقادش فحش دهند!

🔹من ایرانیم! ایرانی احمق نیست!

🔹وقتی شبکه های ضد ایرانی تبلیغ کوروش می کنند و فراخوان هفت آبان سرتیتر برنامه هایشان می شود یعنی عده ای احمق وطنی را، با خود همراه کرده ! و به آنها دلخوش کرده اند! هیتلر نژاد پرست هم این احمق ها را مذمت کرده!!
"امّا ایرانی اصالت دارد؛ ایرانیِ اصیل احمق نیست"
nd1019
1396/8/4
💢🔶میگویند کوروش برده داری را برانداخت؛❗️
اما
🔲🔵ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﯽ‏( ﻉ‏) ﺑﺎ ﺑﺮﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺟذﺍﻣﯿﺎﻥﻭ … ﻫﻢ ﻏﺬﺍ می شد ﻭ ﺣﺘﯽ ﻟﻘﻤﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ… ❗

☀️☀️☀️
💢🔷ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ❗️
ﺍﻣﺎ
🔳🔴ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﯼ ﻋﻠﯽ ‏(ﻉ ‏) ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ …
☀️☀️☀️
💢🔷میگویند کوروش خوش زبان بود❗️
اما
🔳🔴نمیگویند فصاحت و بلاغت کلام علی مرتضی دانشمندان را انگشت بر دهان کرد..
☀️☀️☀️
💢🔶ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ❗️
ﺍﻣﺎ
🔳🔵ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﯽ ‏(ﻉ ‏) ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺯﻧﯽ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؟
:ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﻍ ﺍﯾﻦ ﻧﻨﮓ ﺑﻤﯿﺮﺩ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻧﺪﺍﺭﺩ …
☀️☀️☀️
💢🔷میگویند کوروش شجاع بود❗️
اما
🔳🔴نمیگویند علی برای احیای دین هشتاد ضربه شمشیر بجان خرید و قوی ترین مبارزان را به خاک ذلت کشاند.
☀️☀️☀️
💢🔶ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻋﺎﺩﻝ ﺑﻮﺩ❗️
ﺍﻣﺎ
🔳🔵ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﻊ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻠﯽ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ عقیل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ…
☀️☀️☀️
✅ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭼﻮﻥ ﺷﻤﻌﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻮﺩ …
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮﺭﻭش..ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﯽ (ع)
nd1019
1396/8/4
🔻بیشترین قَسَم‌های قرآنی🔻

✍ دیدی یه نفر وقتی می‌خواد حرفش رو با اهمیت جلوه بده، هِی قسم می‌خوره:
☜ به پیر، به پیغمبر، به خدا، به قرآن...

🔔 قرآن هم وقتی میخواد یه موضوعی رو با اهمیت جلوه بده، پشت سر هم قسم میخوره...

⁉ حالا میدونی بیشترین قسم‌های قرآنی تو کدوم سوره است؟؟

👈❗سوره شمس❗👉

😳 😳 ۱۱ تا قسم پشت سر هم
بیشترین رکوردِ قسم در یک سوره:
🔹 و اَلشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا...
🔹 و اَلْقَمَرِ إِذٰا تَلاٰهٰا...
🔹 و اَلنَّهٰارِ إِذٰا جَلاّٰهٰا...
🔹 و اَللَّیْلِ إِذٰا یَغْشٰاهٰا...
🔹 و ...
👤 ای انسان!
☜ قسم به خورشید و ماه..
☜ قسم به زمین و آسمون..
☜ قسم به شب و روز..
☜ قسم به..

🤔 حالا فکر میکنی قرآن بعد از این همه قسم چه مطلب مهمی رو میخواد بگه؟
قبل از اینکه جواب و ببینی یه خورده فکر کن.🤔🤔

🤔 فکر میکنی چه موضوع مهمیه؟

قرآن بعد از ۱۱ تا قسم میگه:
🕋 قدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّٰاهٰا (شمس/۹)
💢 "به همه اینها قسم، که هر کس نفس خودش رو تزکیه کرد، رستگار شد."
بعد سراغ گروه مخالفش هم میره و میگه:
🕋 و قَدْ خٰابَ مَنْ دَسّٰاهٰا (شمس/۱۰)
💢 "هر کس هم که نفس خودش رو با معصیت و گناه آلوده کرد، نومید و محروم شد."

👇 پس دقّت کنیم
🔔 قرآن اینهمه قسم خورده که
ما باور کنیم، تنها راه رستگاری، تزکیه و خودسازی، و دوری از گناه و معصیت است.👌👌

⚠ اونایی که دنبال راه میانبُر میگردند، اونایی که دنبال ذکر و ... میگردند، بدونند که هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره.
☝ فقط همین:
تزکیه و خودسازی،
دوری از گناه و معصیت

✋ بیائیم از همین امروز خودسازی رو شروع کنیم. شاید فردا دیر باشه.😔

ناگهان بانگی بر آمد، خواجه مُرد...🚑 ⚰


🙏 خـــــ💚ـــــدایا
من رو ببخش برای همه گناهانی که لذّتش رفته،
اما مسئولیتش مانده...🙁☹
nd1019
1396/7/29
مولا جانم
تسبیحی بافته ام
نه ازجنس سنگ وخاڪ
بلور...
رابه نخ کشیدم
میشمارم دانه هارا
تا روزی که بیایم به کربلایت ارباب!

🌹صلی الله علیک یا ابا عبدالله
nd1019
1396/7/28
🍃🌸🍃🌸🍃

🍃آیت الله بهجت (ره):
برخی به دنبال ذکرهای ویژه ای می گردند که کسی نشنیده باشد.همه چیز تابع است. بایدسعی کنیم این نمازراحسابی درستش کنیم.


🍃
nd1019
1396/7/28
🔸شهیدمهدی زین الدین:
🔹هر کس در شب جمعه شهدا را یاد کند.
شهدا هم او را نزد اباعبدالله یاد می کنند.
شهدا را یاد کنید ولو با ذکر یک صلوات.
شادی روح شهدا صلوات
nd1019
1396/7/26
💠مردم چه می گویند؟؟💠


🔹می خواستم به دنیا بیایم، در زایشگاه عمومی، پدربزرگم به مادرم گفت: فقط بیمارستان خصوصی.
مادرم گفت: چرا؟...
گفت: مردم چه می‌گویند؟!...

🔸می خواستم برای مدرسه، به مدرسه سرکوچه‌مان بروم.
مادرم گفت: فقط مدرسه غیر انتفاعی!
پدرم گفت: چرا؟...
مادرم گفت: مردم چه میگویند؟!...

🔹به رشته‌ انسانی علاقه داشتم.
پدرم گفت: فقط ریاضی!
گفتم: چرا؟...
گفت: مردم چه میگویند؟!...

🔸میخواستم با دختری ساده و صاف و صادق ازدواج کنم.
مادرم گفت: من اجازه نمیدهم.
گفتم: چرا؟...
گفت: مردم چه میگویند؟!...

🔹میخواستم پول مراسم عروسی را سرمایه‌ی زندگی‌ام کنم.
پدر و مادرم گفتند: مگر از روی نعش ما رد شوی.
گفتم: چرا؟...
گفتند: مردم چه میگویند؟!...

🔸میخواستم به اندازه‌ی جیبم خانه‌ای در پایین شهر اجاره کنم.
همسرم گفت: وای بر من.
گفتم: چرا؟...
گفت: مردم چه میگویند؟!...

🔹می خواستم یک ماشین مدل پایین در حد وسعم بخرم،
زنم گفت: خدا مرگم دهد.
گفتم: چرا؟...
گفت: مردم چه میگویند؟!...

🔸میخواستم بمیرم،‌ بالای سرم بر سر قبرم بحث شد.
پسرم گفت: قبرستان حاشیه شهر، زنم فریاد کشید.
دخترم گفت: چه شده؟...
گفت: مردم چه میگویند؟!...

⚫️.... از دنیا رفتم!

🔹برای مراسم ترحیمم خواستند مجلس ساده‌ای بگیرند.
خواهرم داد زد و
گفت: مردم چه می گویند؟!...

🔸از طرف قبرستان سنگ قبر ساده ای بر سر مزارم گذاشتند.
اما برادرم رفت و سنگ قبری با نقش صورتم سفارش داد و
گفت: مردم چه میگویند؟!...

🔲 حالا من در اینجا،‌ تنهای تنها در حفره‌ای تنگ خانه کرده‌ام و تمام سرمایه‌ام برای قبرم جمله‌ای بیش نیست:
⭕️مردم چه میگویند؟!...

‼️مردمی که عمری نگران حرفهایشان بودم، الان لحظه‌ای نگران من نیستند!!!
هیچکدامشان کنارم نیستند!!!
من هستم و اعمالم،
نه پدر و مادرم، نه برادرم،‌ نه خواهرم، نه همسرم،‌ نه فرزندانم و نه هیچکس دیگری کاری برایم نمی‌کنند!!

🔘و تمام عمرم فدای این جمله شد:
مردم چه میگویند؟؟؟!!!

⚜و چه نيكو فرموده قرآن كريم:

💢وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاه
ُ(سوره احزاب آیه37)
و از حرف مردم میترسيدى و حال آنكه خداوند سزاوارتر است از اينكه از مخالفت امر او بترسى‏.

nd1019
1396/7/25
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
توجه توجه

دقت کردین

روحانی وترامپ چه کلاه گشادی سرمردم ایران میخوان بزارن
و
دارند را می‌کشند پایین‌تر!!
اگر نه؛
بازی همان است:

امروز، نقش‌های جدید گرفته‌اند و این قسمت نیز به خوبی و قوّتِ قسمت‌های قبل، در حال اتمام است؛
آفرین بر کارگردان( )، همه چیزش حساب‌شده بود!!


خلاصه‌ی این قسمت را برایتان تعریف می‌کنم:

- ترامپ(بازیگری که در قسمت دوم برای عوض کردن و فضای بازی وارد سریال شد)، دوباره در نقش آدم بده ظاهر می‌شود. پایبندی به برجام را تأیید نمی‌کند اما (هوشمندانه) رد هم نمی‌کند!

- اینطرف(برای کاهش فشار افکار عمومی ایران از روی روحانی)، آلمان و انگلیس و فرانسه و آژانس انرژی اتمی به خوب می‌شوند و از برجام و (مثلا) از حق ایران دفاع می‌کنند.(البته اشاره نمی‌کنند که در طول این یکی دو سال، خودشان از ترس آمریکا پایبند به برجام باشند)

- ایران(روحانی و تیمش) به خاطر همه‌ی طرف‌ها غیر از آمریکا، عملا حرفی از خروج از برجام نمی‌زند و برای ترامپ خط و نشان می‌کشد.
(در حالی که همه‌ی کشورها بارها اذعان کرده‌اند برجام منهای آمریکا یعنی و هنوز تمام شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ دنیا بخاطر تحریم‌های یکجانبه و آمریکا با ایران همکاری نمی‌کنند و بیشتر تحریم‌ها بر جای خود باقی‌اند)

- کارگردان( ) در متن سخنرانی ترامپ، جملات اضافه می‌کند، جملاتی که مردم ایران را قلقلک دهد و را از موضوع اصلی یعنی برجام به خود معطوف کند؛ خلیج فارس، سپاه و...
(اینجای فیلم، کارگردان( ) اجازه می‌دهد مردم ایران به ترامپ فحش بدهند و از سپاه و خلیج فارس دفاع کنند، با دیالوگی که برای روحانی و ظریف و... مشخص کرده و راهی که جلوی صدا و سیمای ما گذاشته، این رویکرد را تقویت می‌کند و افکار عمومی را از برجام و اقتصادیِ و سیاسی و امنیتیِ آن غافل می‌کند)

- همه‌ی عوامل این قسمت(حتی موسیقی آن) طوری تنظیم شده‌اند که را بد و اَخ و شاخدار و بی‌رحم و مسخره و ... نشان دهند و تمام کردار و گفتارش را خلاف و حقیقت! / وقتی چنین شخصیتی با دشمنی کند، همه عاشق برجام می‌شوند و عملا هر کس با ترامپ باشد، برجام نشان داده می‌شود!!...

- دیگر در داخل ایران خبری از اصل برجام نیست / همه‌ی نخبگان، در حال دشمنیِ با ترامپ طرفداریِ از برجام(منفورترین چیز موردنظر ترامپ) هستند و عملا:
- تا قسمت دوم فیلم، آمریکا معتقد به برجام بود و در کنارش تا جایی که می‌توانست / از این قسمت به بعد چون برجام را کنار گذاشته، بیشتری در مقابله با برجام نشان می‌دهد و نیز دلایل رسمی و محکم‌تری دارند برای به مفاد قرارداد! / نخبگان و مردم ایران هم همگی موافق که نه، بلکه طرفدار و حامی و پشتیبان برجامند و مشغول دفاع از اسم خلیج فارس و فحاشی و خط و نشان کشیدن برای شخص
- مردم ما (که نمی دانند ( )؛ کارگردانِ نقشِ ترامپ، همان ( )؛ کارگردانِ نقشِ فرانسه و آلمان و انگلیس و سازمان انرژی اتمی و روحانی است، فکر کرده‌اند ترامپ صبح از خواب بیدار شده و از خودش متنی نوشته و آمده خوانده) در حالی که ترامپ را می‌کنند و او را می‌نامند و برای مقابله با های او و ... برگزار می‌کنند و... مهر تأیید پای و قراردادها و مفاد آن می‌زنند.

- خوشحال باشیم؟ مردم و نخبگان سیاسی به رسیده‌اند؟ اتحاد در چه؟ در این که خلیج ما فارس است و عرب نیست و سپاه ما خوب است؟ برجام چه شد این وسط؟ قرارداد کرسنت چه؟ قراردادهای بدتر از کرسنت چه؟ ...

- مردم دنیا و همچنین ایران، داستان فیلم و نقش‌ها و گفته‌های افراد این سریال را فوقش تا 3 سال آینده فراموش خواهند کرد و چیزی که تا 25 و 30 و حتی 40 سال آینده باقی خواهد ماند: قرارداد برجام است و داخل رآکتور اراک و شهدای انرژی هسته‌ایِ ما!


خداحافظ تا قسمت بعد!


❌به احترام و برای بازنشر دهید!
✔جدیدترین اخبارموثق و تحلیلها و بررسی تکنیک های جنگ روانی در کانال زیر
تکنیک های جنگ نرم 📡
🇮🇷 https://t.me/javanan_enghelabi313
در نشر لینک حذف نشود
🌷الّلهُــمَّ عَجِّــلْ لِوَلِیِّکَــ الْفَــرَج🌷
nd1019
1396/7/18
🌹شهید نادر مهدوی و یارانش؛ شهدای مبارزه مستقیم با آمریکا در جنگ

🌹شهید نادر مهدوی فرمانده ناو گروه‌های قرارگاه نوح نبی (ع) سپاه پاسداران بود. در سال 1366، سال آغاز اولین دور از جنگ‌های دریایی میان قوای نظامی جمهوری اسلامی ایران و ناوگان متجاوز خارجی بود. که این جنگ در ادبیات سیاسی به نام «جنگ اول نفت‌کش‌ها» شناخته می‌شود. مسئولیت اصلی عملیاتی در این میدان، بر عهده نیروی دریایی سپاه پاسداران بود. و روش عملیاتی سپاه بر استفاده از قایق‌های کوچک تندرو موسوم به «عاشورا» و «طارق» تکیه داشت.
🌹نقطه اوج این جنگ طرح ناکام حمله به بندر نفتی راس الخفجی و عملیات موفق سرنگون ساختن هلی‌کوپتر‌های نیروی دریایی آمریکا بود که توسط ناو‌گروه‌های قرارگاه نوح نبی (ع) به فرماندهی شهید نادر مهدوی به اجرا درآمد. هر چند در جریان عملیات شهادت‌طلبانه علیه هلی‌کوپترهای آمریکایی، همه اعضای این ناوگروه به شهادت رسیدند، اما بدون شک 16 مهر 1366 به واسطه رویارویی مستقیم با نیروهای نظامی ارتش آمریکا در خلیج فارس، باید یکی از درخشان‌ترین مقاطع دفاع مقدس دانست .
🌹 شهید نادر مهدوی پس از اسارت بر عرشه ناو آمریکایی «یو. اس. اس. چندلر» آماج شکنجه‌های قرون وسطایی سربازان آمریکایی قرار می‌گیرد. و سینه‌اش با میخ‌های بلند آهنین سوراخ می‌شود. وی پس از اصابت تیرهایی به بازو، قلب و پیشانی به شهادت می‌رسد . پیکر مطهر شهید نادر مهدوی با دست‌های بسته به نیروهای ایران تحویل داده شد
■•✾•️■•✾•️■•✾•️■•✾•️■
nd1019
1396/7/18
شعری زیبا و تکان دهنده از مرحوم قیصر امین پور:⚡

یاد دارم در غروبی سرد سرد،
می گذشت از کوچه ما دوره گرد،

داد می زد: "کهنه قالی می خرم،
دست دوم، جنس عالی می خرم،
کوزه و ظرف سفالی می خرم،
گر نداری، شیشه خالی می خرم"، اشک در چشمان بابا حلقه بست،
عاقبت آهی کشید، بغض اش شکست،
اول ماه است و نان در سفره نیست،
ای خدا شکرت، ولی این زندگی است؟!!!
سوختم، دیدم که بابا پیر بود،
بدتر از او، خواهرم دلگیر بود،
بوی نان تازه هوش اش برده بود،
اتفاقا مادرم هم، روزه بود،

صورت اش دیدم که لک برداشته،
دست خوش رنگ اش، ترک برداشته،

باز هم بانگ درشت پیرمرد،
پرده اندیشه ام را پاره کرد...، "دوره گردم، کهنه قالی می خرم،
دست دوم، جنس عالی می خرم،
کوزه و ظرف سفالی می خرم،
گر نداری، شیشه خالی می خرم"،

خواهرم بی روسری بیرون دوید،
گفت: "آقا، سفره خالی می خرید؟!!

پور
nd1019
1396/7/18
ای بسیجی ها:
ای بسیجی‌های از جنسِ امام

باز هم وقت نبرد است و قیام

ضربه ها دارند جاری می شوند
زخم ها دارند کاری می شوند

باز دنیا شهر کوفی ها شده
ای بسیجی ها علی تنها شده

زیر ِ باران ولایت ، تر شوید
با شهیدان باز همسنگر شوید

دشمنان دارند وحدت می کنند
در زمین ظلم و جنایت می کنند

می رسد هر دم به گوشم این صلا
قال مولا : کل ارض کربلا

کیست در میدان فداکاری کند ؟
این حسین عصر را یاری کند ؟

باید از حالا بسیجی تر شویم
بیقرار و بی دل و بی سر شویم

باید این دل را برای او کنیم
مال و جان و نان فدای او کنیم

غرق ایمان ، غرقِ در پاکی شویم
مثل مردان خدا خاکی شویم

در مسیر عشق جانبازی کنیم
تا شهیدان را ز خود راضی کنیم

دشمنان ما بدانند این کلام
دوره ظلم و جنایت شد تمام

گوش بر فرمان قرآن می دهیم
ما سر ایمانمان جان می دهیم

گر چه در ظاهر به لب در خنده ایم
در درون از خشمتان آکنده ایم

ما ز نسل مصطفی و حیدریم
ما بسیجی های خطِ رهبریم

گر عیان گردد که فرمان می دهد
هر بسیجی بشنود جان می دهد

با شهیدان باز همدم می شویم
راهی خط ِ مقدم می شویم

خاکریز ِ عشق را پر می کنیم
پشت ِ سنگرها تفکر می کنیم

غرق ِ کار و غرق ِ همت می شویم
مثل ابراهیم همت می شویم

با ولی تجدید بیعت می کنیم
باز هم قصد شهادت می کنیم

از زمین خوردن نمی ترسیم ما
اصلا از مردن نمی ترسیم ما

در زمین خلق حماسه می کنیم
دشمنان را زیر پا له می کنیم

عشق تفسیر بسیجی بودن است
تحت تاثیر بسیجی بودن است

ای بسیجی های صاف بی و ریا
پس کجا رفتند مردان خدا ؟

باز شعرم سوی جبهه می رود
سوی بانه سوی فکه می رود

سوی مردان دلیر و با خدا
آن شهیدان که شدند از ما جدا

در میان خیمه بی سر می شدند
توی سنگرها کبوتر می شدند

روزها در جبهه مشغول عدو
نیمه شبها با خدا در گفت و گو

توی سنگر یکه تازی کرده اند
با گلوله عشق بازی کرده اند

بی سر و بی دست و بی پا می شدند
در میان دجله پیدا می شدند

وای از وقتی که سرها می رسید
آن زمانی که خبرها می رسید

جمله ها دارند غم می آورند
واژه ها دارند کم می آورند

باز ما ماندیم و یک دل خاطرات
دست و پاهایی که مانده در فرات
..................................................
nd1019
1396/6/2
فدایی رهبرم