naser124
1396/1/13
.ЛAらE尺 A尺フ௱AЛÐ:
🍃🌷 @Sad_but_true

پروفسور محمود ﺣﺴﺎﺑﯽ:

من از این دنیا فقط اینو دریافتم که
اونی كه بیشتر می گفت : "نمیدونم"، بیشتر میدونست!
اونی كه "قویتر" بود، كمتر زور میگفت!
اونی كه راحت تر میگفت "اشتباه كردم"، اعتماد به نفسش بالاتر بود!...
اونی که صداش آرومتر بود، حرفاش با نفوذتر بود!
اونی كه خودشو واقعا دوست داشت، بقیه رو واقعی تر دوست داشت!
اونی كه بیشتر "طنز" میگفت، به زندگی جدی تر نگاه میكرد!

🍃🌷 @Sad_but_true
naser124
1396/1/13
تلخی روزگار از اونجایی شروع میشه که خیلی چیزا رو میشه خواست ولی نمیشه داشت
وودی الن
naser124
1396/1/12
با پا برهنگان دوستی کن چون کفشی ندارند که ریگی به کفششان باشد
naser124
1396/1/12
رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی