nakisa57
1396/5/27
همــه ے مــا
فــقــط دو نــوع شــب در زنــدگــے مــان داریــمــ
شــبــے ڪــه مــے خــواهیــم زودتــر صــبــح شــود
و شــبــے ڪــه هیــچــگــاه دوســت نــداریــم بــه صــبــح بــرســد.
ومــرز بــیــن ایــنــها
تــنــها یــڪ اوســتــ
ڪــه بــســتــگــے دارد مــانــده بــاشــد
یــا رفــتــه بــاشــد...
nakisa57
1396/5/25
💓
nakisa57
1396/5/24
🙏
nakisa57
1396/5/24
💖
metallurgydata
1396/5/23
سلام
به شبکه تبیان خوش امدید
nakisa57
1396/5/23
💔 شکستنش ممنوع😠
nakisa57
1396/5/23
🌺
nakisa57
1396/5/22
🌸
nakisa57
1396/5/21
اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم🙏
nakisa57
1396/5/21
با یاد خدا دلها آرام می گیرند🙏
nakisa57
1396/5/21
💞
nakisa57
1396/5/21
💔
nakisa57
1396/5/21
😞
nakisa57
1396/5/21
گیسو رها کرده در باد
خیره به انتهای دریا
در فکر رفتن است...
زنی که هر شب
غم را به آغوش می کشد.
nakisa57
1396/5/20
nakisa57
1396/5/20
🍁
nakisa57
1396/5/20
🌸