morteza2899
1395/7/30
salam
iranjan
1395/7/30
رهبر انقلاب: انقلابی یعنی دارای سواد، دارای انضباط، دارای تدیّن، دارای حرکت، دارای عقل، خردمند. ما یک چنین نسلی لازم داریم. این نسل، نسل جوان ما است. ۹۵/۷/۲۸

🌹