mohamada65
1397/3/3

⏪اعلام شروط جمهوری اسلامی ایران برای ادامه با از سوی انقلاب

🔹۳کشور اروپایی در ۱۳-۱۴سال قبل یک بدعهدی بزرگی کردند در مذاکرات هسته ای سال۸۳-۸۴، قول دادند و عمل نکردند، باید ثابت کنند امروز آن بی صداقتی و بدعهدی آن روز را نخواهند داشت. در دوسال گذشته آمریکا بارها برجام را نقض کرده است و اروپایی ها ساکت مانده اند. اروپا باید آن را جبران کند

🔹آمریکا قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ را نقض کرده است؛ اروپا باید یک علیه نقض آمریکا، صادر کند.
🔹اروپا باید متعهد شود که بحث و جمهوری اسلامی را مطرح نخواهد کرد.
🔹 اروپا باید با هر گونه جمهوری اسلامی مقابله کند و مقابل تحریم‌های آمریکا صریح بایستد.
🔹اروپا باید فروش کامل ایران را تضمین کند. چنانچه آمریکایی‌ها توانستند به فروش نفت ما ضربه بزنند، باید بتوانیم آن مقدار نفت که می‌خواهیم بفروشیم. اروپایی‌ها به‌نحو تضمین‌شده‌ای باید جبران کنند و نفت ایران را خریداری کنند.
🔹 اروپایی باید با جمهوری اسلامی را تضمین کنند. ما با این سه کشور نداریم، اما نداریم به آن‌ها؛ آن هم متکی است به سابقه‌شان.
🔹اگر اروپایی‌ها در پاسخگویی به مطالبات ما تعلل کردند، حق ایران برای آغاز فعالیت‌های محفوظ است. وقتی دیدیم برجام فایده‌ای ندارد، یکی از راه‌هایش این است که برویم سراغ بازیافت فعالیت‌های تعطیل‌شده. ۹۷/۳/۲

mohamada65
1397/3/3

⏪اعلام شروط جمهوری اسلامی ایران برای ادامه با از سوی انقلاب

🔹۳کشور اروپایی در ۱۳-۱۴سال قبل یک بدعهدی بزرگی کردند در مذاکرات هسته ای سال۸۳-۸۴، قول دادند و عمل نکردند، باید ثابت کنند امروز آن بی صداقتی و بدعهدی آن روز را نخواهند داشت. در دوسال گذشته آمریکا بارها برجام را نقض کرده است و اروپایی ها ساکت مانده اند. اروپا باید آن را جبران کند

🔹آمریکا قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ را نقض کرده است؛ اروپا باید یک علیه نقض آمریکا، صادر کند.
🔹اروپا باید متعهد شود که بحث و جمهوری اسلامی را مطرح نخواهد کرد.
🔹 اروپا باید با هر گونه جمهوری اسلامی مقابله کند و مقابل تحریم‌های آمریکا صریح بایستد.
🔹اروپا باید فروش کامل ایران را تضمین کند. چنانچه آمریکایی‌ها توانستند به فروش نفت ما ضربه بزنند، باید بتوانیم آن مقدار نفت که می‌خواهیم بفروشیم. اروپایی‌ها به‌نحو تضمین‌شده‌ای باید جبران کنند و نفت ایران را خریداری کنند.
🔹 اروپایی باید با جمهوری اسلامی را تضمین کنند. ما با این سه کشور نداریم، اما نداریم به آن‌ها؛ آن هم متکی است به سابقه‌شان.
🔹اگر اروپایی‌ها در پاسخگویی به مطالبات ما تعلل کردند، حق ایران برای آغاز فعالیت‌های محفوظ است. وقتی دیدیم برجام فایده‌ای ندارد، یکی از راه‌هایش این است که برویم سراغ بازیافت فعالیت‌های تعطیل‌شده. ۹۷/۳/۲

mohamada65
1397/3/3

⏪اعلام شروط جمهوری اسلامی ایران برای ادامه با از سوی انقلاب

🔹۳کشور اروپایی در ۱۳-۱۴سال قبل یک بدعهدی بزرگی کردند در مذاکرات هسته ای سال۸۳-۸۴، قول دادند و عمل نکردند، باید ثابت کنند امروز آن بی صداقتی و بدعهدی آن روز را نخواهند داشت. در دوسال گذشته آمریکا بارها برجام را نقض کرده است و اروپایی ها ساکت مانده اند. اروپا باید آن را جبران کند

🔹آمریکا قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ را نقض کرده است؛ اروپا باید یک علیه نقض آمریکا، صادر کند.
🔹اروپا باید متعهد شود که بحث و جمهوری اسلامی را مطرح نخواهد کرد.
🔹 اروپا باید با هر گونه جمهوری اسلامی مقابله کند و مقابل تحریم‌های آمریکا صریح بایستد.
🔹اروپا باید فروش کامل ایران را تضمین کند. چنانچه آمریکایی‌ها توانستند به فروش نفت ما ضربه بزنند، باید بتوانیم آن مقدار نفت که می‌خواهیم بفروشیم. اروپایی‌ها به‌نحو تضمین‌شده‌ای باید جبران کنند و نفت ایران را خریداری کنند.
🔹 اروپایی باید با جمهوری اسلامی را تضمین کنند. ما با این سه کشور نداریم، اما نداریم به آن‌ها؛ آن هم متکی است به سابقه‌شان.
🔹اگر اروپایی‌ها در پاسخگویی به مطالبات ما تعلل کردند، حق ایران برای آغاز فعالیت‌های محفوظ است. وقتی دیدیم برجام فایده‌ای ندارد، یکی از راه‌هایش این است که برویم سراغ بازیافت فعالیت‌های تعطیل‌شده. ۹۷/۳/۲

mohamada65
1397/2/22
برجام در یک نگاه
mohamada65
1397/2/20
کاش بفهمیم
mohamada65
1397/2/17
فقط خدا
mohamada65
1397/2/16
معلم
mohamada65
1397/2/13
اللهم عجل لولیک الفرج
mohamada65
1397/2/13
احتیاط شرط عقله
mohamada65
1397/2/10
الهی آمین