miting_haircolor
1395/10/4
آمین
نـیـــم نــــگاه
1395/2/23
باورم شد پاک بودن ذلت است
عاشقی سوزاندن حیثیت است
باورم شد دوستی ها لحظه ایست
بی وفایی قسمتی از زندگیست ...
miting_haircolor
1395/10/4
خداوند زیبا و مربان من است
مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
1395/10/4
خدایا به من تلاش در شکست، صبر درنومیدی، رفتن بی همراه
فداکاری در سکوت،خدمت بی نان، مناعت بی غرور، عشق بی هوس و
دوست داشتن بی آنکه دوست بداند روزی کن