meysamrzf62
1398/9/5
با غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، برجام رسماً به فنا رفت...

اماحاصل ۶ سال معطلی با برجام، برای کشورمان چه بود؟ (تمام مخارج کلان سفر دولتمردان و زنان شرکت کننده همراه با تیمهای تدارکات و حفاظتشان و اجاره مکان جلسات را بدلار، از ایران میگرفتند).

با برجام، برای اولین بار درطول تاریخ، مالدیو رابطه خود را با ایران قطع کرد!

برای اولین بار درتاریخ، بعد برجام جمهوری کومور نیز رابطه‌اش را با ایران قطع کرد. و
برای اولین بار درتاریخ، بعد برجام جیبوتی هم رابطه‌اش را با ایران قطع کرد.

بعد از برجام، برای اولین بار درتاریخ، به دوجوان ایرانی تجاوز شد و واکنش ایران، پیام تبریک و آرزوی موفقیت برای وزیرخارجه جدید عربستان توسط ظریف بود !

برای اولین بار بعد برجام، ظریف برای اخذ ویزایِ عربستان جلوی پادشاه کویت زانو زد.

بعد برجام، ابوطالبی سفیر معرفی شده از سوی روحانی بسازمان ملل، موفق به اخذ ویزای ورود بخاک آمریکا نشد.
برای اولین بار درتاریخ بعد برجام، سازمان همکاری کشورهای اسلامی درحضور نمایندگان ایران، علیه ایران بیانیه خواند.
برای اولین بار درتاریخ بعد برجام، آل‌سعود ۵۰۰ حاجی ایرانی را درغربت، با آن فضاحت بشهادت رساند و بدون عذرخواهی طلبکار هم بود !!!
برای اولین بار درتاریخ بعد برجام، یک روحانی و فقیه نامدار شیعه، مجبور شد در وصف اینهمه انفعال و ذلت درسیاست خارجی از واژه‌ دیاثت سیاسی استفاده کند.

برای اولین بار درتاریخ بعد برجام، از سوی ناکارآمدترین دولت پس از مشروطه، بی‌سواد، بی‌شناسنامه وجهنمی لقب گرفتیم.

با برجام، وجوه کلان ٢٩٠ فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ و ایرباس را دادیم، اما درعمل فقط یک فروند هواپیمای مرجوعی تحویل گرفتیم آنهم هواپیمای معیوبیکه پس از یکبار پرواز انتخاباتی، برای همیشه به آشیانه سپرده شد وجالب آنستکه صدایش راهم درنیاوردند وهنوز توده ملت از آن بی اطلاعند .
بعد برجام، امضاکننده‌ اصلی این خیانت‌نامه، حتی اجازه‌ ورود به بیمارستانی در نیویورک وعیادت از دیگر امضاکننده‌ این ننگنامه را نداشت.

واقعیت اینستکه با برجامیکه آنقدر برایش هیاهو کردند و آن سخنرانی روحانی درمشهد و جاروجنجال جهانگیری، دیگر امریکا و ابرقدرتها طرف حساب ایران نبودند و در سایه سه سال تحقیر و ذلت در دیپلماسی، نوچه های کدخدا هم برای ایران شاخ و شانه میکشیدند.

رهاورد برجامیکه گروههای خاص، درخیابان برایش برقص و پایکوبی پرداختند(خود شاهد بودم)، جز ذلت هیچ نبود، اما برجامیان طلبکارتر از همیشه بدنبال امضای برجامهای دو و سه درقالب FATF ، پالرمو و ... هستند.

و نیمنگاهی قیاسی به ۱۰ سال اخیر :

در بهمن ۱۳۸۸
ایران به غنی‌سازی ۲۰ درصدی رسید.

در آبان ۱۳۹۸
ایران به غنی سازی ۴/۵ درصدی خواهد رسید... !!!

برجامیان کشور را با دلار هزار تومانی و غنی‌سازی ٢٠ درصدی تحویل گرفتند و پس از ۶ سال اعمالِ خسارت و نابودی ارزش پول ملی، باغنی سازیِ ۴/۵ درصدی و دلار بالای ١١ هزارتومان، نه تنها که ازملت عذرخواهی نمیکنند، بلکه برسرشان منت هم میگذارند!
بقول شاعر :
نعمت روی زمین قسمت پر رویانست،
خون دل میخورد آنکسکه حیایی دارد.

آنکه خوابست را میشود بیدارکرد اما آنکس که نداند و نداند که نداند، در ... ابد الدهر بماند.
meysamrzf62
1398/8/28
عکاسی برای آگهی های اینترنتی با قیمتی مناسب
meysamrzf62
1398/8/28
بسم الله الرحمن الرحیم