mehrbani14
1396/5/31
هوو ی مهربانی

چندین ساله که دارن تو تلویزیون به ما القاء میکنند که هوو یک موجود خبیث و وحشتناکه...

ولی از نظر من اینطور نیست...
تو هر قشر و طبقه ای آدم خوب و بد هست...
دکترا، مهندسا، معلما و حتی شوهرا و زن ها...

پس چرا ما همه ی هوو ها رو به یه شکل ببینیم؟!

به نظر من دو تا هووی خوب میتونن از دو تا خواهر هم به همدیگه نزدیکتر باشن... چون یه موجود عزیز مشترک دارن... که خنده هاشون و گریه هاشون رو مشترک میکنه...

چشم ها را باید شست...
جور دیگر باید دید...
mehrbani14
1396/5/26
توسعه ی مهربانی
وقتی یه مرد خوب و باتقوا، یه زن رو خوشبخت کرده،
چقدر خوبه که این مرد زن دیگه ای رو هم خوشبخت کنه...

چندهمسری سنت پسندیده ای هست که بواسطه ی اون، چند زن میتونن از نعمت زندگی خوشبخت بهره مند شن...

نظر شما دوست عزیز چیه؟
mehrbani14
1396/5/18
من فکر میکنم دو هوو میتونن با هم خیلی دوست باشن. مثل دو تا خواهر.
فکر میکنم میتونند خواهرانه تو زندگی کمک کار همدیگه باشن.
تو شوهر داری، تو بزرگ کردن بچه ها، تو کارهای خونه، تو خرید کردن، تو گردش رفتن....

نظر شما چیه؟
mehrbani14
1396/5/17
تعدد زوجات یک ضرورت اجتماعی است.
نظر شما چیه؟