mehraeen_65
1399/4/4
mehraeen_65
1399/4/4
فروغ فرخزاد

یک پنجره برای من کافیست
یک پنجره
به لحظه ی آگاهی و نگاه و سکوت
اکنون نهال گردو
آن قدر قد کشیده که دیوار را برای برگهای جوانش
معنی کند
از آینه بپرس
نام نجات دهنده ات را
آیا زمین که زیر پای تو می لرزد
تنها تر از تو نیست ؟
mehraeen_65
1399/4/4
mehraeen_65
1399/4/4
mehraeen_65
1399/3/3
mehraeen_65
1399/3/3
mehraeen_65
1399/3/3
استیو تولتز
mehraeen_65
1399/3/3
mehraeen_65
1399/3/3
mehraeen_65
1399/2/2
mehraeen_65
1399/2/2
دست کم در شعرهایم باقی بمان
دستم که به خیالت هم نمی رسد
همین که گاهی
خوابم عطر تو را بگیرد
کافی ست ...

فریبرز پور شفیع
mehraeen_65
1399/2/2
mehraeen_65
1399/2/2
و تو می دانی
به کجای قلبم شلیک کرده ای
من
دیگر
خوب نخواهم شد !!
mehraeen_65
1399/2/2
آندره ژید
mehraeen_65
1399/1/30
mehraeen_65
1399/1/30
mehraeen_65
1399/1/30
mehraeen_65
1398/12/26
mehraeen_65
1398/12/26
این بهار ، در خانه سبز می‌شویم ، در خانه جوانه می‌زنیم ، در خانه شکوفه می‌دهیم .
این بهار را در خانه می‌مانیم و دعا می‌کنیم برای رسیدن روزهای خوب ، برای دوباره سبز شدن ... آگاهیم به اینکه بیرون از این خانه درختان شکوفه زده‌اند ،
گنجشک‌ها آواز می‌خوانند ، پرستوها دنبال آشیانه می‌گردند ، آگاهیم به اینکه زندگی ادامه دارد ولی ما بیرون از این خانه در دل سبز بهار ، به زردیِ پاییز می‌رسیم !
باید صبر کنیم ، باید خانه‌هامان را تا سبز شدن تمام شهر و آدم‌ها ، سبز نگه داریم .
ما سکوت و تنهاییِ این پیله را به شوق پروانه شدن‌مان به جان می‌خریم .
ما این بهار ، جور دیگری سبز می‌شویم ...
و می‌دانیم که روزهای خوب خواهند رسید ،
و می‌دانیم که پس از این تاریکی "آفتاب" انتظار ما را می‌کشدپ.
روزهای خوب که رسیدند ؛ باهم جشن آغوش و لبخند می‌گیریم ... و کاش کسی از ما کم نشده‌ باشد !
در خانه بمانید که کم نشویم ،
در خانه بمانید که سبز بمانیم ...
در خانه بمانیم ...

نرگس صرافیان
mehraeen_65
1398/12/12
برشی از کتاب ...
مرداب مانند باتلاق نیست ؛
مرداب مکان روشنی است که در آبش
که تا آسمان جاری ست ، گیاه می روید .
جایی ست که آب راه های آرام آن
خورشید درخشان را با خودشان به دریا می برند
و پرندگان پا درازش با وقاری غیرمنتظره طوری که گویی برای پرواز ساخته نشده اند ،
با وجود هیاهوی هزاران غاز برفی سرخوشند .