آزیتا رجبی
1396/1/30
گروه تجاری مایان صادرات و فروش زعفران ، پسته ، زرشک ، میوه خشک ، عسل ، ژل رویال ، گرده گل ، روغن زیتون ، روغن کنجد ، ارده ، روغن ارده ، خرما ، کشمش ، ادویه جات ، عناب ، عرقیجات گیاهی ، نبات یزدی و انواع آجیل و خشکبار با نام تجاری TRUTH
عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی خانم رجبی 091218564215
آزیتا رجبی
1396/1/29
گروه تجاری مایان صادرات و فروش زعفران ، پسته ، زرشک ، میوه خشک ، عسل ، ژل رویال ، گرده گل ، روغن زیتون ، روغن کنجد ، ارده ، روغن ارده ، خرما ، کشمش ، ادویه جات ، عناب ، عرقیجات گیاهی ، نبات یزدی و انواع آجیل و خشکبار با نام تجاری TRUTH
عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی خانم رجبی 091218564215
کانال تلگرام ما:
https://telegram.me/mayannuts
مایان در هم میهن: https://hammihan.com/mayan1
گروه تجاری مایان در توییتر فارسی:
http://twitterha.com/mayan
آزیتا رجبی
1396/1/29
گروه تجاری مایان صادرات و فروش زعفران ، پسته ، زرشک ، میوه خشک ، عسل ، ژل رویال ، گرده گل ، روغن زیتون ، روغن کنجد ، ارده ، روغن ارده ، خرما ، کشمش ، ادویه جات ، عناب ، عرقیجات گیاهی ، نبات یزدی و انواع آجیل و خشکبار با نام تجاری TRUTH
عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی خانم رجبی 091218564215
کانال تلگرام ما:
https://telegram.me/mayannuts
آزیتا رجبی
1396/1/29
گروه تجاری مایان صادرات و فروش زعفران ، پسته ، زرشک ، میوه خشک ، عسل ، ژل رویال ، گرده گل ، روغن زیتون ، روغن کنجد ، ارده ، روغن ارده ، خرما ، کشمش ، ادویه جات ، عناب ، عرقیجات گیاهی ، نبات یزدی و انواع آجیل و خشکبار با نام تجاری TRUTH
عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی خانم رجبی 091218564215
کانال تلگرام ما:
https://telegram.me/mayannuts
آزیتا رجبی
1396/1/29