masoud6871
1396/2/7
فالوو، و لایک مهم نیست...
تو بگو چند تا رفیق داری که حواسشون به حالت هست...
masoud6871
1396/2/7
اینجا هوا ابریست ، نفس بالا نمی آید... بزن باران نوازش کن تن رنجور مردم را...زمین حال بدی دارد...
masoud6871
1396/2/7
به آنان که قمقمه هایشان رازیر خاک پنهان کرده تا هوس آب نکنند... وبا رشادتها وخون سرخشان ایستادگی کردند مدیونیم... شادی روح شهدا صلوات
masoud6871
1396/2/7
موبو گرام آبدیت 26فروردین...
ورژن جدید با امکانات پیشرفته و سیاست های جاسوسی
masoud6871
1396/2/7
بعضیا مثل شله زرد میمونن...
یکی بهتر از مارو میبینن شل میشن...
مچشون رو میگیریم زرد میشن...
اون موقست که با دارچین رو پیشونیش..مینویسم یاعلی
masoud6871
1396/2/7
به انتظار فصل تو تمام فصلها گذشت