mahdavikiaa
1396/1/30

پیام فیشینگ: 1 راهکار امنیتی
مراقب باشید در دریافت ایمیلی مبتنی بر حساب کاربری شما در حال مسدود شدن است و برای جلوگیری از این اطلاعات شخصی خود را در اختیار ان ها بگذارید.
این اطلاعات برای هک کردن حساب های بانکیتان استفاده میکنند