کریم مگطاعی
1397/1/29
بسم الله الرحمن الرحیم
کریم مگطاعی
1397/1/29
تصاویر بچه ها ی باحال
کریم مگطاعی
1397/1/28
زبونی که به غیبت وفتنه مشغول است
مانند زبانه ی آتشینی است که هر جا برود
اونجا رو آتیش میگیره
کریم مگطاعی
1397/1/28
زیبا و دیدنی
کریم مگطاعی
1397/1/28
زیبایی
کریم مگطاعی
1397/1/28
خوش🌹گل
مثل
گل🌹
کریم مگطاعی
1397/1/28
تلاشت را بکن
مطمئن باش
لحظه ی آخر
خدا یاریت میکنه
✌⏳
کریم مگطاعی
1397/1/28
پروردگارم دعا را می شنود
کریم مگطاعی
1397/1/28
بسم الله
کریم مگطاعی
1397/1/28
با خدا میشه بهترین صبح روز را آغاز کرد
بسم الله 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
کریم مگطاعی
1397/1/28
سلام بر سید مقاومت
کریم مگطاعی
1397/1/28
سلام بر رهبر اسلام
کریم مگطاعی
1397/1/28
صبح همگی بخیر
metallurgydata
1397/1/28
سلام
به شبکه تبیان خوش امدید
کریم مگطاعی
1397/1/28
وبسوی پروردگارت نظر کن
کریم مگطاعی
1397/1/27
و تو را وامانده دید
سپس هدایت کرد
کریم مگطاعی
1397/1/27
خدا از افتادن یک برگ درخت هم آگاه است
کریم مگطاعی
1397/1/27
در پندارتان سبک میشمارید
و آن نزد خدا بسیار بزرگ است
binam12
1397/1/27
سلام عربید؟
کریم مگطاعی
1397/1/27
خدا آسانی را برایمان می خواهد
و سختی ها را برایمان نمیخواهد