kalhoor3333
1395/9/8
بررسی نیازمند همراهی مسولین
tahriemohamad
1395/9/8
🔴حالا که محمود صادقی مطرح شد و همه شناختنش و به آرزوی چندین و چند ساله ش رسید برگردیم سر بحث خودمون
❌رهبر انقلاب:موضوع فیش های نجومی هنوز برای مردم روشن نشده است.