جعفر هاشملو
1396/5/12
آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/5/12
اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/5/11
کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/5/11
بعضی از آدم ها شبیه سوراخ های اول کمر بندن همیشه هستن اما هیچ وقت به کارت نمیان
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/5/11
وجودم تنها یک «حرف» است و زیستنم گفتن آن «حرف» است ...
علی شریعتی
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/5/11
گاهی با یک قطره ، لیوانی لبریز می شود
گاهی با یک کلام ، قلبی آسوده و آرام می گردد
گاهی با یک کلمه ، یك انسان نابود می شود
گاهی با یک بی مهری ، دلی می شکند !!
مراقب بعضی یک ها باشیم ...
در حالی که ناچیزند ، همه چیزند .
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/5/11
هرگز با یک احمق بحث نکنید تماشاگران توانایی بیان تفاوت میان شما و احمق را ندارند!
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/5/11
مشکل دنیا این است که احمق ها کاملا به خود یقیین دارند، درحالیکه دانایان، سرشار از شک و تردیدند.
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/5/11
در سن 15 سالگی آموختم که مادران از همه بهتر میدانند، و گاهی اوقات پدران هم
در 20 سالگی یادگرفتم که کار خلاف فایده ای ندارد، حتی اگر با مهارت انجام شود
در 25 سالگی دانستم که یک نوزاد، مادر را از داشتن یک روز 8ساعته و پدر را از یک شب8ساعته محروم می کند
در 30 سالگی پی بردم که قدرت، جاذبه مرد است و جاذبه، قدرت زن.
حاصل عمر گابریل گارسیا مارکز
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/5/11
خدا پرسید میخوری یا میبری؟
و من گرسنه پاسخ دادم میخورم
چه میدانستم لذت ها را می برند، حسرتها را می خورند … ؟
سخنی از حسین پناهی
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/5/11
اشک سه حرف ندارد … ، اشک خیلی حرف دارد!!!
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/5/11
تفنگهاي پر براي شليك به
مغزهاي پر ساخته شده اند
و مغزهاي خالي براي پر كردن
اين تفنگها !
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/5/11
در زندگی باران نباش كه فكركنند خودت را
با منت به شیشه میكوبی؛ ابر باش تا
منتظرت باشند كه بیایی
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/4/31
عکسهای یادگاری و دوست داشتنی در تاریکخانه ظاهر می شن
اگه یه روزخودتون رو توی تاریکی و تنهایی دیدین،
بدونید که خداوند داره براتون عکسای قشنگی روچاپ می کنه
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/4/31
برای زیبا زندگی نکردن،
کوتاهی عمر را بهانه نکن..
عمر کوتاه نیست…
ما کوتاهی می کنیم!!
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/4/30
قـــــطـره هـــای کــــوچـک آب
اقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــد
دانـــــه هـــای کــــوچــک شـــن
ســــاحــل زیــــبـا را . . .
لـــــحـظه هـــای کـــــوتاه
شـــــایـــد بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد ، اما …
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/4/29
اتفاق اول باید در درون من رخ دهد تا تکرار آن را در دنیای بیرون ببینیم
پس من می توانم بهترین باشم
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/4/29
مسیر زندگی یک طناب باریک است که
اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید
سقوط شما حتمی است….!
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/4/29
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ…
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ.
اﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺁﻧﺮا ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻧﺪ, ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ,
” ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻚ اﻧﺘﺨﺎﺏ اﺳﺖ “
http://jafarhashemlou.blogfa.com
جعفر هاشملو
1396/4/29
زندگی یک پژواک است
هر چه می فرستید باز میگردد
هر چه می دهید می گیرید
هر چه دیگران دارند در شما وجود دارد
پس همیشه خوبی کنید.
http://jafarhashemlou.blogfa.com