hermand34
19 ساعت قبل
.
hermand34
20 ساعت قبل
.
hermand34
22 ساعت قبل
کل کل مجری زن و مجری مرد😂😂
hermand34
2 روز قبل
لطفا نظر ...
hermand34
3 روز قبل
سربازی راهیه برای آدم کردن پسرا😁😁
اما دخترا از هیچ راهی آدم نمیشن 😣😣
پسرا جیغ دسست هووووووورااااااا😅
آخه دخترا فرشته ان و فرشته ها آدم نمیشن😆😆
دخترا جییییییغ دسست هوررررااااا 😂
اما مقام آدم از فرشته بالاتره 😉
پسرا موووووج مکزییییکی😦
ولی کدوم پسری با سربازی رفتن آدم شده 😂😂😂
دخترا قرقرقرقرقر 💃💃💃💃
من برم قرصامو بخورم😂😂😂😉

hermand34
3 روز قبل
وضعیت دانشجو ها😂😂😂😂
hermand34
5 روز قبل
چهار رکعت نماز سرعتی قدرتی میخونم قرب ...😂😂😂
hermand34
1397/9/11
ما مسلمان شده ی دختر و داماد توایم
نسل در نسل همه آدم اولاد توایم
hermand34
1397/9/11
گر نداری دانش ترکیب رنگ
بین گلها زشت یا زیبا مکن
خوب دیدن شرط
انسان بودن است
عیب را در این و آن پیدا مکن.
hermand34
1397/9/11
رفتم مشهد از امام رضا علیه السلام هیچی برا خودم نخواستم فقط یه عروس مومن و خوش اخلاق و خوشگل که باباشم پولدار باشه برا ننه م خواستم 😂😂😂😂
hermand34
1397/9/9
زندگی با خنده گر جاری شود
نور شادی گر به چشمانت رود
میرود غم از درون سینه ات
محو خواهد شد به خنده کینه ات
hermand34
1397/9/9
😂😂
hermand34
1397/9/9
hermand34
1397/9/8
.
hermand34
1397/9/8
.
hermand34
1397/9/8
.
hermand34
1397/9/8
شخصی خواب دید 8 سبد خالی در دست راستش و 8 سبد پر در دست چپش
از یوزارسیف تعبیر خواستند گفت:
.
.
.
وای بر شما 8 سال یارانه‌ای که از محمود گرفته اید حسن از دماغتان بیرون میکشد 😂
hermand34
1397/9/8
لیس المومن الذی یجعل الپسورد علی مودمه و ایرلس و جاره فی کف الاینترنت الی جنبه
.
.
.
.
.
.
.
مسلمان نیست کسی که روی مودمش پسورد میذاره در حالیکه همسایه اش شب بدون اینترنت میخابه 😂
hermand34
1397/9/6
زندگی کوزه ی آبی
خنک و رنگین ست
آب این کوزه گهی تلخ
گهی شیرین ست
زندگی گرمی دلهای
بهم پیوسته ست
تا در آن دوست نباشد
همه درها بسته ست ...
hermand34
1397/9/5
چنان برگی که از روی قضا در
زیر پا افتد
دلم افتاده در پایت، کجایی
حضرت دلبر
برایت شعر میخوانم دلم تسلیم
تسلیم است
بیا جانم فدای تو
بیا ای عشق را محور ...