hamrahrahbaram1
1398/6/19
شرر شعله زنان بر گرد زینب س
ستم خنده کنان برگرد زینب س
عزیز زینب ای عباس برخیز
ببین نامحرمان برگرد زینب سT_T
hamrahrahbaram1
1398/6/14
باز باران با بهانه.
میشود از دیده ی کودک روانه
باز هق هق مخفیانه.
میرسد...از زیربوته ی خاری
شبانه
یادش امد صبح دیروز
بودش او نازدانه,مثال شاهزاده
گه دراغوش پدر,گه عمو,گاهی برادر
غرق بازیهای,شادوکودکانه
اینک اما....
خورده او بارها تازیانه..
مردی با اسب دنبالش روانه
میکشد گوش کودک...
بهرگوشواره...
درپی بابای خود,ان نازدانه
میرود هرجای بیابان را
شبانه
سوی خیمه,میکشد اتش زبانه
میزند ان نامرد تازیانه.
بابهانه.....بی بهانه
آخ بابا...
خار درپایم کرده کمانه..
گوش من زخمی,هردوپاره
وای بابا
باز هم
تازیانه....تازیانه...تازیانه
hamrahrahbaram1
1398/6/13
حرف دلیست که تازه ازتنورداغ دلم برآمده,امیدوارم بردلتان بنشیند
باز زخم کهنه,دهن وا کرده است
غربت ومظلومیت,باز غوغا کرده است
اینک اینجا موسم هق هق کردن است
درمیان روضه,جای دق کردن است
کودکی شش ماهه,خشکیده لبش
با سه شعبه تیر,پایین امد تبش
پیکر یک نوجوان,اربن اربا میشود
قامت بابش,درداغ او,تا میشود
وقتی آن یل,آب بر دندانش گرفت
جان قدسیان دراسمان,آتش گرفت
لاله هادرپی هم آمدندوبی سرشدند
کودکانی دربیابان ,بی یاور شدند
نابکاری,یک سرقدسی ببریدازقفا
خواهری باریدخون ازدیده,اندراین جفا
اینهمه گفتم,یعنی محرم امده
در دل مولایمان,کوهی ازغم آمده
چشمه ی چشم مهدی,باران میشود
گوییا,درانتظار لبیک یاران میشود
شیعیان خواب بس است ,یاری کنید
بهر مهدی فاطمه,حالا علمداری کنید
گرکه برخیزیم,غم به پایان میرسد
یوسف گمگشته هم درجمع یاران میرسد
hamrahrahbaram1
1398/5/25
الهی مرحبا بردرگهت باد
که مادرهم مرابا(یاعلی)زاد
چومیخواستم پابگیرم
بایستم,قدبالابگیرم
به من گفتا پدر ان یاردیرین
بگوتویاعلی,ای جان شیرین
تمام پهلوانان,روزمیدان
بگویندیاعلی ,یاشاه مردان
اگرافتدگره درکارومشکل
بگویم یاعلی من ازته دل
ملایک ذکرشان,نادعلی است
که وردقدسیان وهرنبی است
چوادم رانده از خلدبرین شد
به ذکریاعلی ازغم رهین شد
گلستان شدبرابراهیم ان سوز اتش
چوذکریاعلی اندردهانش
چوزدبراب موسی ان عصارا
به ذکریاعلی شدشقه دریا
بلاچون یارایوب نبی گشت
به ذکریاعلی,صبرش قوی گشت
چو آوردندصلیب ازبهرعیسی
به ذکریاعلی رفت عرش اعلا
به ذکریاعلی محشربه پاشد
قسیم ناروجنت مرتضی شد
به ذکریاعلی کعبه ترک خورد
به دست مرتضی بتخانه ها مرد

به ذکر(یاعلی)کعبه ترک خورد
به دست مرتضی بتخانه هامرد
برای یاعلی زهرافداشد
به ذکر یاعلی سوی خداشد
به ذکریاعلی شیعه سوا شد
دوای درد ما مشکل گشا شد
به ذکر یاعلی باید بجنگیم
همانا افسران جنگ نرمیم
به ذکر یاعلی, در راه رهبر
فدایش میکنیم هم جان وهم سر
به ذکر یاعلی پاینده هستیم
به عشق یاعلی مازنده هستیم
به ذکر یاعلی مهدی بیاید
به ذکر یاعلی.دنیا گشاید
خداوندا قسم برجان مولا
خداوندا قسم برشوی زهرا
بفرما تا بیاید حجت حق
قدم رنجه نماید,نور مطلق
hamrahrahbaram1
1398/5/5
هان ای گروه مومنان,هان ای منتظران طلیعه ی نور,مگرنمیشنوید فریاد(هل من ناصرینصرنی)که درگوش زمان پیچیده واینبار نواده ی ثارالله است که مارابه یاری میطلبد مگربردهانتان مهرخاموشی زده اندکه صدای,لبیکتان نمیاید؟؟؟ پای,حرف که به میان میایدهمه ی ما مدعی,یاری رساندن میشویم که ای دادد بیداد اگر بودیم اجازه نمیدادیم سقیفه ای تشکیل شود ,پهلویی شکسته شود,مولایی خانه نشین شود,اگربودیم عاشورایی نمیبود,سری بالای نی نمیرفت ,حجتی به اسارت نمیرفت و...حال مگرنمیبیمی که درجای,جای,دنیا سقیفه ها شکل گرفته,عاشورایی راکه هرروز یزیدیان زمان درجلوی چشمانمان به تصویر میکشندوسرهایی که جدا میگردد نمیبینید؟؟مگرغربت وبیابان گردی عزیززهراس راشاهد نیستید,حال که مدعی,یاری حسین ع هستید همت کنید واماممان را دوره کنیم ,لشکرشویم برای وجود نازنینش تاظلمت خودوغربت ال طه راپایان دهیم ,انتظار وفرهنگ انتظار رانشر دهیم,هرروز راس ساعت۱۲ظهرهرکجاهستیم ودرهرکاری دست به دعا برداریم وحجت خدا رااز خدابخواهیم وباهم دعای فرج اماممان(الهی عظم البلا..)را زمزمه کنیم بی شک دعای دسته جمعی به اجابت نزدیکتراست وبااین حرکت گامی به ظهور نواده ی ثارالله نزدیک شویم وبی,شک این لبیکیست به ندای امام حسین ع....

hamrahrahbaram1
1398/5/4

در اضطراب چه شب‌ها که صبح شان گم شد
چـه روزهـا کــــه گـرفـتـــــار روز هـفــــتـم شد
چه قدر هفته پر از شنبه شد، به جمعه رسيد
و جـمـعــــه روز تـفــــرّج بـــــراي مـــــردم شـد!
چه قــدر شنبـه و يـک شنبـه و دوشنـبه رسيد
ولي همـيشه و هـر هـفـتـه جـمـعـه ‌هـا گم شد
چه هفته‌ها که رسيد و چه هفته‌ها که گذشت
شمـارشي کــه خلاصـه بـه چـنـد و چـنـدم شد
و هـفـتـه‌اي که فـقـط ريـشه در گذشتن داشت
بـراي شعـله کـشيـدن بـه خـويـش هـيـزم شد
نـه شنـبـه و نـه بـه جـمـعـه، نـه هيـچ روز دگر
در انتــظار تـو قـلـبـي پـــر از تـلاطـــــم شد !؟
کـــدام جــمـعـه‌ مـــوعـــود مي‌زنـي لـبـخـنـد
بـه اين جـهـان کـه پـر از قـحطي تبسم شد؟
بــراي آمــدنـت جـــمــعــه‌اي مـعـــيــن کـــن
کـه هـفتـه‌ها همـه‌شـان خـالي از تـرنـم شد
hamrahrahbaram1
1398/4/15
سلام برشال شادیتان,سلام بر چهره نورانیتان,سلام بر دل چراغانیتان,سلام برعمرطولانیتان,سلام ای کریم ابن کریم,سلام ای غریب عالم ومولای غریبان,سلام ای نهایت انتظار منتظران,دهه,دهه ی کرامت است وشماهم کریمترین مولای دنیا,تورابه جان جدکریمت وعمه ی عزیزت دعا فرما تا خدا شما را برساند...
مهدیا امدن عید مبارک بادت
عیدی ما همگی,نرود ازیادت
hamrahrahbaram1
1398/4/14

نسل ما نسل ظهور است,,,اگربرخیزیم
این ستم مطلع نور است,,,اگربرخیزیم
عطر نرگس همه جا اکنده است
موسم جشن وسرور است,,اگربرخیزیم
داغ دیوارودرو,سیلی ومادر بردل
منتقم رأس امور است,,اگر برخیزیم
گه به حیله,راه ظهورش بستند
حفظ ایمان,رمز عبوراست,,اگربرخیزیم
ای که گفتی,یار ظهورش هستی
وقت چسپاندن نان به تنوراست,,اگربرخیزیم
شاید این جمعه بیاید....شاید
مدعی هم به وفوراست,,اگر برخیزیم
سالها منتظر سیصدواندی یاراست
این زمان,گاه حضور است,,اگر برخیزیم

hamrahrahbaram1
1398/4/14
شعری زیبا از مقام معظم رهبری
🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃
من از اشکی که میریزد ز چشم یار میترسم
از آن روزی که مولایم شود بیمار میترسم!
همه ماندیم در جهلی شبیه عهد دقیانوس
من از خوابیدن مهدی درون غار میترسم
رها کن صحبت یعقوب و کوری و غم و فرزند
من از گرداندن یوسف سر بازار میترسم!
همه گویند این جمعه بیا اما درنگی کن
از اینکه باز عاشورا شود تکرار میترسم!
سحر شد آمده خورشید اما آسمان ابریست
من از بی مهری این ابرهای تار میترسم!
تمام عمر خود را نوکر این خاندان خواندم
از آن روزی که این منصب کنم انکار میترسم!
طبیبم داده پیغامم بیا دارویت آماده است
از آن شرمی که دارم از رخ عطار میترسم!
شنیدم روز وشب از دیده ات خون جگر ریزد
من از بیماری آن دیده خونبار میترسم!
به وقت ترس و تنهایی،تو هستی تکیه گاه من
مرا تنها میان قبر خود نگذار، میترسم!
دلت بشکسته از من،لکن ای دلدار رحمی کن
که از نفرین و عاق والدین بسیار میترسم!
هزاران بار من رفتم،ولي شرمنده برگشتم
ز هجرانت نترسیدم ولی این بار میترسم!
*🌟 سید علی خامنه ای 🌟
hamrahrahbaram1
1398/4/14فرض کن حضرت مهدي به توظاهر گردد
ظاهرت هست چناني که خجالت نکشي؟
باطنت هست پسنديده صاحب نظري؟
خانه ات لايق او هست که مهمان گردد؟
لقمه ات درخور او هست که نزدش ببري؟
پول بي شبهه و سالم ز همه داراييت
داري آنقدر که هديه برايش بخري؟
حاضري گوشي همراه تو را چک بکند؟
باچنين شرط که در حافظه دستي نبري؟
واقفي در عمل خويش تو بيش از دگران؟
مي توان گفت تو را شيعه ي اثني عشري؟
hamrahrahbaram1
1398/4/13
پسرا
دقت کردین,روز پدر داریم,مادرداریم,جوان داریم,دختر داریم حتی سالمندداریم,اما روز پسر نداریم...
فک.کنم همه میدونستن که پسرا بی ظرفیتن براهمین درنظرشان نگرفتن خخخح
hamrahrahbaram1
1398/4/13
چادر مشکی است اما
دنیای دختران چادری 🌹صورتی🌸 است 🌹!
دنیایی پر از شادی😉 و نشاط و خنده😄
پر از رفاقت های ناب و صمیمی👭
پر از دخترانه های قشنگی که
-البته برای هرکسی 👈خرجش نمیکنند-👉
❤چادر مشکی❤ است اما
قلب💖 دختران ❣چادری❣ سبز است !
قلبی 💕که پر از
دوست داشتنی هایی است
که خوب اند و💞 خدایی💞
پر از دوست داشتن💗 پدر💗 های مهربان،
💓مادر های عزیز💓
و 😍برادر های😍 غیرتی شان است ،
قلبی که
دوست داشتنِ مرد هایِ رهگذرِ
ساعتی⏰ و روزی و ماهی
جایی در آن ندارد !
چادر مشکی است اما
فکر دختران💙 چادری آبی است ..💙
آبی مثل آسمانِ آبی 💦بهاری
آرام و زیبا و بزرگ
خالی از بوق های ماشین های هرزه
خالی از صداهای روح خراش
آهنگ های تند و تو خالی
خالی از حرف های بچه گانه 
پشت این و آن
دنیای دختران 💟چادری💟
پر است از رنگ های شاد 😃و زیبا
که آنها را مدیون 😌وقار و سنگینی😌
سیاهی چادرشان هستند .
چادری ها شادترین دختران روی زمین اند .😉✌✌
parisa7892
1398/4/10
سلااااام تولدتووون مباااارک😜😍💌💖💥👑🎁🎉🎈🎊
hamrahrahbaram1
1398/4/2
چـــــــادر مـــــــادر من ، فـــــــاطمه ، حرمت دارد😌

نه فقط شبه عبایی مشکیست😲

که سرت بندازی🙄
و خیالت راحت😄
که شدی چادری و محجوبه!🧐

چـــــــادر مـــــــادر من ، فـــــــاطمه ، حرمت دارد🌈

قاعده، رسم، شرایط دارد🌸

🍂🍁شرط اول همه اش نیت توست...🍁🍂
محض اجبار پدر یا مادر🧔🏻🧕🏻
یا که قانون ورودیه دانشگاه🎓 است
یا قرار است گزینش شوی✅ از ارگانی
یا فقط محض ریا❌
شایدم زیبایی🌸، باکمی آرایش!💄
نمی ارزد به ریالی خواهر...✨

چـــــادر مـــادر من ، فـــــاطمه، شرطش عشق💝 است

عشق💖 به حجب و حیا
به نجابت به وفا💓
عشق💗 به چادر زهرا
که برای تو و امنیت✅ تو خاکی شد
تا تو امروز شوی راحت و آسوده😊
کسی سیلی😔 خورد
خون این سیل شهیدان😔😔
همه اش با هدف چادر تو ریخته شد☝️🏻.

خواهرمـــــــ🧕🏻

حرمت این پارچه ی مشکی تو
مثل آن پارچه مشکی کعبه🕋 والاست

یـــــــادگار زهراست❤️
نکند چـــــــادر او سرکنی اما روشت منشت
بشود عین زنان غربی😵
خنده های مستی😂
چشمک😉 و ناز😘 و ادا😝
عشوه های ناجور🥺

به خدا قلبــــ💔 خــــــدا می گیرد
به خدا💔
hamrahrahbaram1
1398/4/1
واقعا دلم میسوزه برامردم امریکا نمیدونن به کدوم ساز ترامپ برقصن,مرتیکه ی چش سفید هردم یک هوسی میکنه ویک فتی میده ,مردمش رادیوانه کرده,بگو لامذهب بی دین سیاست بلد نیستی از اوست حسن کلیدساز یادبگیر که سازش راکوک کرده رو ندارم ونیست,پول ندارم,بودجه نیست,گوشت نیست ,خرما نیست کوفت نیست درد نیست ,زهرمار نیست و....کلا ما روساز نبودن حرکات موزونمان راتنظیم کردیم خخخخح

hamrahrahbaram1
1398/3/31
باز آدینه ای دیگربه ظهررسید وغمی روی دلم تلنبار شده,گوییا ازاین غم دلم,سالهاست بیمارشده,صبح به شوق او چشم گشوده وبیدارشده,هردمش درجستجوی یار شده,اما الان خسته ازاین انتظار شده,درخت شوق حضورش بی بارشده,اری اری براستی که این دل بیمارشده.... نازنینا,معبودا,ای تنهاترین پناهگاه عارفان وای نهایت نیاز عاشقان ودلخستگان,خسته ام ازاینهمه تاریکی,به ستوه امده ام ازاینهمه غفلت وبی خبری,نالانم ازاینهمه ظلم ..پس برسان همان که وعده داده ای,برسان ان گل نرگس را تاسراز پا نشناخته,سرتابه پایم رافدای وجود نازنینش کنم... اللهم عجل لولیک الفرج....
hamrahrahbaram1
1398/3/30
چادرعجب حجب برتر وعجب واژه ی والایی ست
براستی که (چ)چادر چهچه های بلبکان بهشتی رابه ارمغان میاورد(چ)آن به مانند (چمن)زیباوروح نواز است به گمانم (چ)جادراز چوپان به عاریت گرفته شده تامرااز گزند گرگ صفتان روزگار درامان دارد
(آ)چادربه من گوشزد میکند که تواز تبار زنان آریایی هستی که نجابت باخونشان عجین شده(آ)چادرآرزو وآرمان هزاران شهیداست که برای امنیت من وتو از خون خودگذشتند تا آسودگی وآرامش رابرایمان به ارمغان آورند,(آ)چادرمراآسمانی میکند تاباحفظ چادرم آسمانی بمانم
(د)چادرم ازمن یک (دردانه ی الهی)میسازد(د)آن دوستی خدارا باحفظ در درون دروجودم بارورمیسازد,(د)چادر از درایت گرفته شده درایتی که نقشه ی دشمنان دین ووطن وخانواده ام رانقش بر آب مینماید واما(ر)چادر مرا به راه حق وراستی رهنمون میکند همانا ان راه جز طریق مادرم زهراس راه دیگری نیست
(ر)آن روشنایی ورستگاری درپی دارد
آری (چادر) موهبتی ست الهی وحجابی ست برتر که از زهرای مرضیه س به ارث رسیده وهرکس آن رابرسرنهد حصار امنی به دورخودکشیده که خوشحالی قلب نازنین مهدی زهرا را درپی دارد
امیدوارم حرف دلم بردلتان نشسته باشد,یاعلی
hamrahrahbaram1
1398/3/28
سؤالي ساده دارم از حضورت
من آيا زنده‌ام وقت ظهورت؟
اگر تو آمدي، من رفته بودم
اسير سال و ماه و هفته بودم
دعايم کن دوباره جان بگيرم
بيايم در حضور تو بميرم
hamrahrahbaram1
1398/3/25
سلام بر مراد دلهایمان,سلام بر نور سرزمینمان,سلام برفخر کشورمان,سلام بر مولای عزیزمان,سلام برعلی دوران,سلام بر رهبرشجاعمان,سلام وصددرود بر رهبرعزیزم که چون شیری دربیشه ی ایران ,همیشه بیدار وسرافراز ایستاده,درهمه حال مراقب فرزندان وسرزمینش است ونه ازتهدید گرگ صفتان روباه منظر میهراسد ونه به لبخند آنان بها میدهد ودلخوش میکند قاطعانه از ملت وشخصیت ملتش دربرابر شیاطین دفاع میکند وحتی لبخندی ظریفانه به حیله های روباه مکار نمیزند,عمق حیله رامیبیند وپادزهر ,ان زهرکشورسوز را درکلامش دارد,کاش دولتیان هم ازاین بصیرت وشجاعت درس بگیرند وهرگز دربرابر زیاده خواهیهای بیگانگان گردن کج نکنندولبخند نزنند.....
امید دلها......رهبرجانها....علی دوران....دوستت دارم...
hamrahrahbaram1
1398/3/22
آقابیاکه غربت بقیع میکشدمرا
رفتن به زیارت ونبوسیدن ضریح میکشدمرا
دلخوش به بوییدن از پنجره ای روبه نور
والله رسول هم شده غریب بنماظهور