حمیدرضا عباداله
1395/10/28
شبکه تجاری سیلزبوک ارایه کننده راهکاری نوین در تبلیغات اینترنتی ، بر پایه یک شبکه گسترده از افراد ، شرکت ها و سازمان ها همانند یک شبکه اجتماعی اما با رویکردی تجاری و مختص فضای کسب و کار
حمیدرضا عباداله
1395/10/28
معرفی نسل نوین تبلیغات اینترنتی در شبکه تجاری سیلزبوک