حمید مرادی
1396/1/28
سلامی چو بوی خوش آشنایی
لطفا به معجزه کلام ایمان بیاوردید.

کانال نکات ناب https://telegram.me/hamidmoradi_irib
صفحه اینستاگرام:
instagram.com/_u/hamidmoradi_irib