جمال پورمینه
1396/11/6
جمال پورمینه
1396/11/5
اثبات قانون جذب از آیه 5 سوره طه تمام کیفیت زندگی ما به این برمی گردد که با توجه به باورهایی که داریم اندیشه هایی در قالب فرکانس و سیگنال در مغز ما تولید می شود و به کائنات ارسال می شود و کائنات هم بر اساس عدل مطلق خدا دقیقا هم جنس آن اندیشه را طبق اصل انحصاری پاولی که با ارائه این اصل جایزه نوبل فیزیک گرفت در قالب ایده ها - شرایط - افراد - موقعیت ها - و اتفاقات به طرف ما برمی گرداند و این همان زندگی ما خواهد شد که قرار است تجربه کنیم لذا وقتی شما انسان خوش شانسی را می بینید که همه کارهایش ردیف است از وضع مالی گرفته تا روابط - سلامتی - شادی - اعتماد به نفس و روحیه تماما به علت کیفیت فرکانس اندیشه هایش است وگرنه اعتقاد به شانس شرک مخفی است شانس در خلقت خداوند حکیم بی معنی است چون قرآن می فرماید حتی یک برگ درخت بدون حکمت خدا و شانسی از درختش ساقط نمی شود. حالا برسیم به موضوع اصلی خودمان که در رابطه با قانون جذب در قرآن است این به معنی آن است که خدا به ما می گوید در دنیا همه ی دستاوردهای برای انسان ها عادلانه است و فرقی میان مسلمان و کافر - انسان و حیوان در دنیا وجود ندارد . در آیه 5 سوره طه خداوند می فرماید: الرحمن علی العرش ستوی یعنی رحمن بر تخت مدیریت هستی قرار گرفته است . در میان تمام اسماء و صفات خداوندی حتی کلمه مبارک الله هم در این آیه به عنوان مدیر هستی معرفی نشده است بلکه خداوند کلمه رحمن را برگزیده است که دلایل آن به شرح زیر است: الف - رحمن می تواند به تنهایی در یک آیه قرار بگیرد که هیچ کدام از اسماء و صفات خدا این کارایی را ندارند مانند اولین آیه سوره رحمن که کلمه الرحمن است و یک آیه کامل است. ب - رحمن مقابل و مساوی الله می آید که هیچ کدام از اسماءخداوند این ویژگی را ندارند خداوند می فرماید : قل ادعوا الله اودعوارحمن . بگو الله را بخوانید یا رحمن فرقی نمی کند. ج - رحمن از رحیم مهم تر است چون برای همه رحمن کارایی دارد هم برای مسلمان هم کافر هم انسان هم حیوان اما رحیم فقط برای مسلمان کاربرد دارد . د - از همه مهمتر که این مورد دقیقا اثبات عدل خداوند و اثبات قانون جذب به عنوان ابزار موفقیت است این خواهد بود که رحمن در قواعد اصول عربی بر وزن فعلان است وزن فعلان هم یکی از ویژگی هایی که دارد این است که هر چیزی همراه با متضاد آن در رحمن جای میگیرد مثلا بیمار و سالم - گرسنه و سیر - فقیر و ثرتمند -تشنه و سیراب هردو در رحمن قرار می گیرند. پیام آیه : پس خود را در یابید و منتظر خدا نباشید چون کاری در دنیای شما انجام نخواهد داد تنها به این دلیل که شرایط را در دنیا برای موفقیت در تک تک انسان ها به یک میزان و در استفاده درست از قانون جذب قرار داده است به همین دلیل قرآن رحمن را برای رئیس جهان هستی معرفی می کند چون معز و مذل که هر دو صفات خدا هستند به معنی عزت دهنده و خوار کننده در رحمن جای می گیرند لذا رحمن هرگز اجازه نمی دهد قانون جذب لغو شود و هر کسی در راستای درست از این قانون استفاده کند یقین داشته باشید بدون تردید موفق می شود اگر کافر هم باشد و استفاده نادرست از قانون جذب و تولید فرکانس های منفی انسان را فقیر و مریض و تنگدست می کند هرچند هم مسلمان خوب و پایبندی باشد. با امید به این که آموزش های وب سایت قاون جذب مورد استفاده همه قرار بگیرد. جمال پورمینه مدیر وب سایت قانون جذب www.ghanoonjazb.com
جمال پورمینه
1396/11/5
جمال پورمینه
1396/11/5
تئوری مدارهای ثروت و فقر در قرآن ما در جهانی زندگی می کنیم چه دوست داشته باشیم و چه راضی نباشیم قانون جذب حاکم است درست به مانند نیروی جاذبه زمین قانون جذب هم اشتباه نمی کند اگر شما از یک آپارتمان بلند سقوط کنید طبق قانون نیروی گرانشی زمین مهم نیست آدم خوبی هستید با بد مطمئنا سقوط می کنید و صدمه می بینید دقیقا قانون جذب هم به همین شکل است وقتی شما اندیشه های ضد ثروت - سلامتی - عشق - موفقیت و ... از مغزتان به کیهان ارسال کنید اصلا مهم نیست انسان لایقی هستید یا انسان گناه کاری، مطمئنا اتفاقاتی در زندگی شما ایجاد خواهد شد که در رابطه با عدم ثروت - عدم شادی و سلامتی است چون قانون جذب مطلق - جهانی و فراگیر است و در ذره ذره زندگی ما وجود دارد و حتی یک ثانیه هم تعطیل نیست . بنابر قاعده بالا موضوع پول یک موضوع ذهنی است و خاصیت آن یک فرکانس یا یک سیگنال است که بیان می کند ثروت در فرکانس یا در مدار خاصی قرار دارد و برای اینکه آن را داشته باشید باید شما به مدار پول بروید اون به مدار شما نمی آید برای اینکه بتوانید به مدار ثروت بروید باید اندیشه های خودتان را تغییر دهید و برای تغییر اندیشه ها باید باورتان را نسبت به پول تغییر دهید چون اندیشه ها محصول هستند و در کنترل شما نیستند و علت آنها باورها هستند. در دنیای ذهن ما بی نهایت مدار وجود دارد که در هر مداری یک عدد پول وجود دارد مثلا در مداری ماهیانه یک میلیون تومان پول وجود دارد و در مدار دیگری صد میلیون  و در مدار سوم یک میلیارد تومان پول وجود دارد که انسان ها با توجه به باورهایی که در مورد پول دارند در هر یک از این مدارها قرار گرفته اند برخی هم که تعدادشان در جهان خیلی زیاد است روی مدار بدهکاری قرار گرفته اند و نظام باورهایشان در مورد پول به حدی بیمار است که درآمد آنها صفر و هزینه هایشان ثابت است لذا هر ماه نسبت به ماه قبل بدهکارتر می شوند این موضوع را خیلی از افراد نمیدانند و خیلی ازمردم جهان باور ندارند که کیفیت زندگی ما میزان پول و ثروتی که داریم ریشه در باورهایی دارد که نسبت به پول داریم لذا بیش از 97 درصد مردم جهان پول ندارند - شاد نیستند و از زندگی خودشان رنج می برند و آن را به تقدیر - شانس و بخت - آزمایش خدا و ... نسبت می دهند. موضوع مدارها و اعداد و رقم هایی که در هر مدار وجود دارد آنقدر مهم است که خداوند در کتابش در مورد آن بحث کرده است و می فرماید در سوره جن که ما همه آنچه در هستی وجود تمام و کمال آن را با عدد و شماره آورده ایم!!! و احصی کل شیء عددا - تمام آنچه وجود دارد را با عدد و شماره آورده ایم با امید اینکه بهتر از ساز و کار جهان هستی آگاه باشیم - جمال پورمینه در وب سایت رسمی قانون جذب می توانید آموزش های مفید را دریافت کنید www.ghanoonjazb.com
جمال پورمینه
1396/11/5
اثبات قانون جذب از آیه 5 سوره طه تمام کیفیت زندگی ما به این برمی گردد که با توجه به باورهایی که داریم اندیشه هایی در قالب فرکانس و سیگنال در مغز ما تولید می شود و به کائنات ارسال می شود و کائنات هم بر اساس عدل مطلق خدا دقیقا هم جنس آن اندیشه را طبق اصل انحصاری پاولی که با ارائه این اصل جایزه نوبل فیزیک گرفت در قالب ایده ها - شرایط - افراد - موقعیت ها - و اتفاقات به طرف ما برمی گرداند و این همان زندگی ما خواهد شد که قرار است تجربه کنیم لذا وقتی شما انسان خوش شانسی را می بینید که همه کارهایش ردیف است از وضع مالی گرفته تا روابط - سلامتی - شادی - اعتماد به نفس و روحیه تماما به علت کیفیت فرکانس اندیشه هایش است وگرنه اعتقاد به شانس شرک مخفی است شانس در خلقت خداوند حکیم بی معنی است چون قرآن می فرماید حتی یک برگ درخت بدون حکمت خدا و شانسی از درختش ساقط نمی شود. حالا برسیم به موضوع اصلی خودمان که در رابطه با قانون جذب در قرآن است این به معنی آن است که خدا به ما می گوید در دنیا همه ی دستاوردهای برای انسان ها عادلانه است و فرقی میان مسلمان و کافر - انسان و حیوان در دنیا وجود ندارد . در آیه 5 سوره طه خداوند می فرماید: الرحمن علی العرش ستوی یعنی رحمن بر تخت مدیریت هستی قرار گرفته است . در میان تمام اسماء و صفات خداوندی حتی کلمه مبارک الله هم در این آیه به عنوان مدیر هستی معرفی نشده است بلکه خداوند کلمه رحمن را برگزیده است که دلایل آن به شرح زیر است: الف - رحمن می تواند به تنهایی در یک آیه قرار بگیرد که هیچ کدام از اسماء و صفات خدا این کارایی را ندارند مانند اولین آیه سوره رحمن که کلمه الرحمن است و یک آیه کامل است. ب - رحمن مقابل و مساوی الله می آید که هیچ کدام از اسماءخداوند این ویژگی را ندارند خداوند می فرماید : قل ادعوا الله اودعوارحمن . بگو الله را بخوانید یا رحمن فرقی نمی کند. ج - رحمن از رحیم مهم تر است چون برای همه رحمن کارایی دارد هم برای مسلمان هم کافر هم انسان هم حیوان اما رحیم فقط برای مسلمان کاربرد دارد . د - از همه مهمتر که این مورد دقیقا اثبات عدل خداوند و اثبات قانون جذب به عنوان ابزار موفقیت است این خواهد بود که رحمن در قواعد اصول عربی بر وزن فعلان است وزن فعلان هم یکی از ویژگی هایی که دارد این است که هر چیزی همراه با متضاد آن در رحمن جای میگیرد مثلا بیمار و سالم - گرسنه و سیر - فقیر و ثرتمند -تشنه و سیراب هردو در رحمن قرار می گیرند. پیام آیه : پس خود را در یابید و منتظر خدا نباشید چون کاری در دنیای شما انجام نخواهد داد تنها به این دلیل که شرایط را در دنیا برای موفقیت در تک تک انسان ها به یک میزان و در استفاده درست از قانون جذب قرار داده است به همین دلیل قرآن رحمن را برای رئیس جهان هستی معرفی می کند چون معز و مذل که هر دو صفات خدا هستند به معنی عزت دهنده و خوار کننده در رحمن جای می گیرند لذا رحمن هرگز اجازه نمی دهد قانون جذب لغو شود و هر کسی در راستای درست از این قانون استفاده کند یقین داشته باشید بدون تردید موفق می شود اگر کافر هم باشد و استفاده نادرست از قانون جذب و تولید فرکانس های منفی انسان را فقیر و مریض و تنگدست می کند هرچند هم مسلمان خوب و پایبندی باشد. با امید به این که آموزش های وب سایت قاون جذب مورد استفاده همه قرار بگیرد. جمال پورمینه مدیر وب سایت قانون جذب www.ghanoonjazb.com
جمال پورمینه
1396/11/5
جمال پورمینه
1396/11/5
جمال پورمینه
1396/11/5
جمال پورمینه
1396/11/4
تئوری مدارهای ثروت و فقر

ما در جهانی زندگی میکنیم چه دوست داشته باشیم و چه متنفر باشیم قانون جذب حاکم است

و درست مانند منظومــــــه شمسی زندگی ما دارای بی نهایت مدار متعـــــدالمرکز است این

موضوع را خیلـــی از افراد نمی دانند و باور ندارند که شرایط زندگی ما – میــــزان پول

و ثروتی که داریم - افرادی را که با آنها سروکار داریم و موقعیت ها وایده هایی که در تمام

مدت شب و روز به ذهن ما می آیند نتیجه بازگشت فرکانــــس هایی است که از مغز ما به

کیهان ارسال شده است و ما را در مدار این افراد – شرایط – ثروت ها – ایده ها – پولها

و موقعیت ها قرار داده است به همین جهت بیش از 96 درصد مردم جهـــــــان پول ندارند

شاد نیستند و از زندگی لذت نمی برند.

بر تک تک انسان ها واجب است که بدانند ساز و کار جهان هستی چگونه است و جهان

چگونه کار می کند تا بتوانند کنترل کامل زندگی را در دست داشته باشند ، در حوزه مالی

مثال مدارها را می آورم تا بهتر متوجه ساز و کار جهان هستی شویم . جهان بی نهایت

مدار دارد که در هر مدار یک مقدار پول وجود دارد مثلا در مداری ماهیانه 1 میلیون

تومان پول است و در مداری دیگر ماهیانه 100 میلیون ، در مداری دیگر 1 میلیارد پول

وجود دارد و انسانها با توجه به عملکرد مغزشان که از ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه دستور

می گیرد به هر کدام یک از این مدارها دسترسی دارند بعضی از افراد هم هستند که باور

و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگــــاهشان به حدی بیمار است که در مــــدار بدهکاری قرار

گرفته اند و هر ماه بدهکارتر می شوند بدون اینکه پولی بدست بیاورند و اصلا و ابدا این

حاصل کار یا تقدیر خدا نیست چون گفتیم خداوند عادل مطلق است و آسمان ها و زمین را

بر اساس عدل بنا کرده است و به هیچ انسانی ظلم نمی کند بلکه در راستای افتادن در مدار

اشتباه شخص بدهــــکار و بدون درآمد می شود لذا وقتی شما در فرکــــــانس اشتباهی قرار

بگیرید و در مدار ناخواسته هایتان باشید لاجرم بلا سرتان می آید و بدهــــــکار و بی پول

خواهید شد و اصلا ربطی به تقدیر خدا ندارد. بنابراین کسی که در مدار یک میلیون تومان

است تمام آن چیزی که در جهان می بیند همان یک میلیون تومان است و هر ایده – شرایط

موقعیت و پیشنهادی به او بشود در حول آن یک میلیون تومان می چرخد و جالب است این

فرد نمی تواند بیشتر و کمتر از یک میلیون درآمد کسب کند به دلیل اینکه هیچ دسترسی

به منابع و اطلاعات سایر مدارهای دیگر ندارد مگر اینکه قادر باشد مدار فعلی خود را

تغییر دهد که آن هم دقیقا با تغییر در باورها ( هماهنگی میان 2 ضمیر) صورت می گیرد.