گنجینه دفاع
1397/2/5
🎞 کلیپ سخنان
سالروز شکست عملیات ارتش آمریکا در (پنجه عقاب)

۵ اردیبهشت ۱۳۵۹
سالروز شکست عملیات ارتش آمریکا در طبس(پنجه عقاب)🔻گنجینه دفاع در پیام‌رسان سروش
http://sapp.ir/ganjineh_Defa‌‌
گنجینه دفاع
1396/11/19