ganje_man
1397/5/26
اینجا
همین‌جا
نزدیک همین تنفس بى‌خواب
تو را
طورى نزدیک به لمسِ هوا حس مى‌کنم
که گنجشک تشنه، عطرِ باران را- سیدعلی صالحی -
ganje_man
1397/5/26
عزت سینمای ایران
ganje_man
1397/5/26
تلخ و شیرین همیشه به یک نسبت وجود دارند.
گل را خار متعادل میسازد،
روز را شب و تابستان را زمستان.
زندگی در یک حالت تعادل میان دو قطب متضاد در جریان است.

📘
ganje_man
1397/4/1
این سینهٔ پرمشغله از مکتب اوست
و امروز که بیمار شدم از تب اوست
پرهیز کنم ز هرچه فرمود طبیب
جز از می و شکری که آن از لب اوست
مولانا
ganje_man
1397/4/1

در درونتان جستجو کنید،

چشمه نیکی ها در درون شماست..

کافی است آن را بجویید تا بجوشد...!
ganje_man
1397/3/30
سلام