محمد رستمی
1395/12/19
تمام امواج اینترنت لعنتی
پیام های بی وقفه ایرانسل ؛
امشب زیر سر من است …
امشب نگران سلامتی ام نبودی ؛
حالت پروازم فعال شده کجایی ؟
نجاتم بده از سقوط احتمالی
محمد رستمی
1395/12/18
وابـسـتـگـی چــه زود اتـفـاق مـی افـتـه..

قـبـل از ایـنـكـه بـفـهـمـی، راه بـرگـشـت رو گـم كـردی...
محمد رستمی
1395/12/18
گـاهـی كـسـی كـه هـمـیـشـه كـنـار دیـگـران اسـت،

خـودش هـم نـیـازمـنـد كـسـی اسـت تـا در كـنـارش بـاشـد
محمد رستمی
1395/12/18
آغــوش گـــرمــــم بــــاش،

بـگـذار فـرامـوش كـنـم لـحـظـه هـایـی

را كـه در سـرمــای بــی كـسـی لــرزیــدم
محمد رستمی
1395/12/18
بـرخـی آدمـهـا بـه زنـدگـیـتـان مـی آیـنـد

تـا بـرایـتـان نـعـمـت بـاشـنـد

و بـرخـی نـیـز عـبـرت
محمد رستمی
1395/12/17
برای تــــــو

برای چشم هایــت

برای مـــن

برای درد هایـــم

برای م ا

برای این همه تنـــهایی

ای کــــاش خدا کاری کـــند
محمد رستمی
1395/12/17
نزدیک بودن همه چی رو حل میکنه...

وسط دعوا یه جمله هست

که میتونه داستان رو عوض کنه...!!

حرف نزن بیا بغلم
محمد رستمی
1395/12/17
عاشق که باشی...

دیگر خودت نیستی...

چشمهایت...

دستهایت...

بوسه هایت...

همه و همه غرق در معشوق میشوند...

عاشق که باشی...

هیچ فرمولی تو را حل نمیکند...

با هیچ منطقی درک نمیشوی...

عاشق که باشی...

کار تمام است...
محمد رستمی
1395/12/17
زن جنس عجیبی است!

چشم هایش را که میبندی،

دید دلش بیشتر میشود...

دلش را که میشکنی،

باران لطافت از چشم هایش سرازیر...

انگار درست شده تا ...

روی عشق را کم کند...
محمد رستمی
1395/12/17
وصال تو

درد من نه به دستان طبیب درمان میشود نه سهراب...درد من چاره اش وصالست و.... بس
محمد رستمی
1395/12/17
امیدمو نگیر...

هرگـــز امیـــد را از کســــــــی سلــب نکــــنشاید این تنها چیزی باشد که دارد ..
محمد رستمی
1395/12/17
در مرد‌ها حسی هست كه اسمشو میذارن "غیرت",,,


و به همون حس در خانمها میگن "حسادت",,,


اما من به هردوشون میگم "عشق" ,,,


تا عاشق نباشی : نه غیرتی میشی نه حسود ,,,