energimotor
1395/5/23
زندگی یک انتخاب است...!!!
میخواهم طوری لبخند بزنم که گویی هیچ چیز اشتباه نیست...؛
چنان صبحت کنم گویی همه چیز عالیست...؛
آنچنان عمل کنم که رویایی است تمامش و هیچ چیز آزرده ام نميكند...؛
من هرگز دست از رویاهایم نمیکشم و مغلوب ترس و ناامیدی نخواهم شد چون آنکه مرا یاری میکند برتر از تمام ترسها و مشکلات است...؛
من شکستهایم را به پلکان ترقی تبدیل میکنم و به ماوراء شکستهای خود صعود خواهم کرد...؛
موفقیت و شادکامی ازآن من است چرا که ناامیدی و اندیشه ی ترسیدن را به ذهن خویش راه نمیدهم...؛
شادی....
خوشبختی.....
موفقيت.....
انتخاب زندگی من است...؛
اگر دیگران توانستند پس من هم میتوانم ... !

کانال لوازم یدکی انرژی

🎯 هم اکنون به ما بپيونديد
🏍 @giligun
energimotor
1395/5/21
انرژی