emtedad110
1395/7/16
 اسلام و تشیع شب و روز نمی شناسند و همیشه مانند ببر زخمی در پی ضربه زدن هستند.دشمن با شگردهای مختلفی مانند رسانه،کتاب،فیلم،بازی های رایانه ای،شبکه های اجتماعی و … به جنگ با اسلام برخواسته اند.یکی از شگردهای دشمن برای ایجاد شک و تردید در ارزش های دینی،تدوین شبهات و تزریق آنها در شبکه های اجتماعی ست و عده ای هم به دلیل نداشتن آگاهی این شبهات را در گروه ها منتشر می کنند و اعتقادات عده ای را متزلزل و مسموم می کند.
یکی از شبهاتی که هر از گاهی در شبکه های اجتماعی منتشر و دست به دست می شود،مطلب کوتاه زیر است که در نگاه اول شاید جالب به نظر برسد اما با کمی دقت و تامل در درون خود حاوی یک شبهه ای بسیار ظریف و مغرضانه است.دقت کنید:“پیامی برای ایرانیان قبل از ماه محرم!
بجای پرداخت میلیاردها تومان
به مداحان برای گریاندن شما،
آن را هزینه خنداندن یتیمی کنید”بر آن شدیم تا این پیام را بررسی و موشکافی کنیم که چه پیامی را با خود دارد.
مداحان اهلبیت علیهم السلام روضه می خوانند و مردم را می گریانند.این کار اشتباهی نیست و خیلی هم خوب است و ثواب دارد.در طول زندگانی اهلبیت علیهم السلام،به برگزاری مجالس مرثیه سرایی و زنده نگه داشتن یاد و ذکر اهلبیت علیهم السلام سفارش ویژه ای شده است.امام صادق علیه السلام در وسائل الشیعه می فرمایند:
الحمدلله الذی جعل فی الناس من یفد الینا و یمدحنا و یرثی لنا.
خدا را سپاس که در میان مردم،کسانی را قرار داده که به سوی ما می آیند و ما را مدح و مرثیه می گویند.مداح و شاعر معروف اهلبیت دعبل خزاعی هم از همین صنف بود.امام رضا(ع) می فرمایندا دعبل!احب ان تنشدنی شعرا فان هذه الایام حزن کانت علینا اهلبیت!امام خمینی(ره) می فرمایند:روضه سیدالشهداء برای حفظ مکتب سیدالشهداء است….این گریه ها و این روضه حفظ کرده مکتب را!نگاه کنید چقدر ظریف و شیوا بیان کرده اند این بزرگان عالم!گریاندن مردم جای خود دارد.خنداندن یتیم و کمک به یتیم هم جای خود دارد.دو کار خوب و نیکو را در مقابل هم قرار دادن انحراف است و نباید زود اینگونه مطالبی که با احساسات انسان ها مرتبط است را قبول کنیم.دشمن شبانه روز در صدد است تا نرم افزار دستگاه عاشورا را دست کاری کند و کما اینکه میبینیم در بعضی جاها موفق بوده و خوب توانسته جواب بگیرد.دشمن سعی می کند من و شما را نسبت به دستگاه امام حسین(ع) که یگانه دستگاهی ست که بازوی اسلام است و به فرموده ی امام خمینی(ره) محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.این را هم بدانیم شبهات جدیدی هم در راه است و هر چه به ماه محرم نزدیک می شویم،شبهات کم کم تزریق می شود و اعتقادات ما را متزلزل می کند.این نکته را هم باید اضافه کرد که ماه محرم که ماه نذورات است،رزق ایتام و فقرای واقعی از سفره ی امام حسین(ع) محفوظ است.لذا خیلی باید باهوش باشیم و دقت کنیم که اینگونه شبهات دست و پای ما را نبندند و با بازی کردن با احساساتمان بر عقل مان غلبه کنند و در آخر خودمان پیاده نظام دشمن می شویم و ندانسته برای ترویج برنامه ی خود به او کمک می کنیم.