ehsan jahandoost
1395/11/24
انقلاب رویدادی که کشور مارا کاملا تغییر داد،تغییری تاریخی رویدادی بزرگ که نشانه ی غرور قدرت مردمان ایرانی است،ترسی برای دیگر کشور ها ،رمانی که هیج چیزی نداشتیم پیروز شدیم دیگر وای به حال الان! کشور های دیگر نیاید فراموش کنند که ایران اگر باز هم چیزی نداشته باشد ولی ایمان دارند،وحدت مردم و از همه مهم تر رهبری قاطع که هیچ گاه شکست نمیخورند اسلامی ام
ehsan jahandoost
1395/11/24
شسیسشیسش