حمید رضا عسکری
1397/4/20
دکتر سوشا
1396/8/7
رابطه گریه کودک و مغز مادر چیست؟

اخیراً یک گروه تحقیقاتی رابطه بین گریه کودک و مغز مادر را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه بر روی 684 مادر از 11 کشور مختلف با ملیت و فرهنگ‌های متنوع انجام شد که نتایج این تحقیق، نشان داد که:

صدای گریه کودک ، مناطق مغزی مرتبط با حرکت ، در آغوش کشیدن و صحبت کردن را در مادر فعال می‌کند.

محققان دریافتند که رابطه شگفت آورانه ای بین گریه کودک و مغز مادر وجود دارد و در زمان بسیار کوتاهی پس از شروع گریه (در حدود پنج ثانیه)، مادران به سمت نوزاد خود حرکت کرده، او را در آغوش گرفته و شروع به صحبت با نوزاد خود می‌کنند.

اما چه اتفاقی در مغز مادران می‌افتد که
دکتر سوشا
1396/8/6
دکتر سوشا
1396/8/2
دکتر سوشا
1396/7/29
دکتر سوشا
1396/7/22
دکتر سوشا
1396/7/16
دکتر سوشا
1396/7/15
دکتر سوشا
1396/7/3
دکتر سوشا
1396/7/1
دکتر سوشا
1396/6/29
دکتر سوشا
1396/6/25
دکتر سوشا
1396/6/25
دکتر سوشا
1396/6/25
دکتر سوشا
1396/6/25
دکتر سوشا
1396/6/25
دکتر سوشا
1396/6/25
دکتر سوشا
1396/6/22
دکتر سوشا
1396/6/15