maysam_nasiri110
1395/9/28
خوش اومدید
donya12345
1395/9/27
یادِ خُـــدا:
🍃🌹 آن هنگام که خدا را برای
خواسته‌ای صدازدی
باید این‌گونه باور داشته باشی
که آنچه راکه ازخداخواستی
در پشت در است و تو می‌توانی
آن رابرداری🌹🍃

💙💫شبتون خوش وسرشاراز نگاه خــدا💫💙
donya12345
1395/9/27
روانشناسی انرژی مثبت:
♏️آخرین جمعه پاييزيتون پر از
عشق و امید،
امیدوارم خداوند
برای امروزتون
اتفاقهای خوب و خوش
رقم بزنه
و حال دلتون
مثل گل
تازه و باطراوت باشه