مرتضی محرمانه!!!
1395/11/9
الهی
لحظه ای مارا به حال خود مگذار!

✨آمین یا رب العالمین✨