bahramjansheko
1397/10/18
سیاست درمقابل صداقت خیانت است.