bahar_aliyan
1397/10/19
✍💎
حال دلت که خوب باشد
همه دنیا به نظرت زیباست...
حال دلت که خوب باشد
حتی میشوی همبازی بچه‌ها
و چقدر لذت دارد که
آدم حال دلش خوب باشد.

حال دلتون تا ابد خووووش ❤️
bahar_aliyan
1397/10/18
هر چقدر کمتر جواب انسانهای منفی رو بدید
از زندگی با آرامش بیشتری
برخوردار خواهید بود،

به خاطر حرف مردم زندگیتو خراب نکن
این مردم اگر پیامبر هم بودن
هزار ایراد از کار خدا میگرفتن !
bahar_aliyan
1397/10/18
✍💎
برای مردم زندگی نکن!
تباه میشوی …
غمگین ترین آدم ها
کسانی هستند که
برداشتِ دیگران
برايشان زیادی مهم است …