علیرضا ولیزاده
1396/2/15
لینک پخش زنده مناظره 15 اردیبهشت : شبکه یک
علیرضا ولیزاده
1396/2/15
نوبت قالیباف شد
علیرضا ولیزاده
1396/2/15
فاجعه معدن استان گلستان را به همه تسلیت می گوئیم.
علیرضا ولیزاده
1396/2/15
شروع شد. مناظره شروع شد
علیرضا ولیزاده
1396/2/15
موضوع مناظره: سیاست و فرهنگ (15 اردیبهشت)
علیرضا ولیزاده
1396/2/15
فقط آقای قالیباف بهترینه! دولت 4 درصدی نمی خواهیم، نمی خواهیم!
علیرضا ولیزاده
1395/11/7
لحظه ی تنهایی لحظه ی شروع غم است